3BACK

Database of references

Program of Chemotaxis (formerly kemotaxis) Workshops 2002-2017

 

 

 

 

 Kemotaxis Workshop 2002

2002. április 27. - Bogács

Bánky, Cs., Kőhidai, L.

A lektinek kemotaktikus szelekciós képessége.

Kőhidai, L.

Ligandok-Receptorok – Chemotaxis.

Kőhidai, L.

Új technikák a kemotaxis és migráció vizsgálatában.

Szabó, R., Mező, G., Schiess, N., Pállinger, É., Kőhidai, L., Hudecz, F.

Polilizin gerincű polimerek hatása  monocita-makrofág sejtvonal kemotaxisára.

Török, K., Kőhidai, L.

Az aggrekán peptidek kemotaktikus hatásának és az izületi gyulladásban játszott szerepének vizsgálata arthritis psoriatia-s beteg-populációban.

Dianóczki, Cs., Simon, Gy., Kőhidai, L.

Acetilkolin és derivátumainak kemotaktikus hatása. Kemotaktikus hatás receptor nélkül? Keresztesi, M.

Tetrahymena pyriformis endogén bioaktív molekuláinak jellemzése.

Kovács, K.

Octa- és nonapeptidek mint speciális kemotaktikus ligandok.

Láng, O.

Az SXWS alpeptidtár peptidjei kemotaktikus hatásainak összehasonlító vizsgálata egysejtű csillós modellen

Skoumál, R., Tóth, M., Kőhidai, L.

Egy új kemotaktikus ligand –Az apelin.

Tóth, K.

Vazoaktív peptidek sejtfiziológiai hatásainak vizsgálata eukaryota egysejtű modellen.

Soós, P.

Prolin tartalmú dipeptidek molekula szerkezet-függő kemotaktikus hatásai.

 

Kemotaxis Workshop 2003

2003  … Budapest

 Láng O.

SXWS szekvenciák sejtfiziológiai hatásai LM2-/LM3 adenocarcinoma sejtvonalak esetében 

Szabó, R.

Polilizin gerincü polimer polipeptidek mint kemotaktikus ligandok.

Pócza, P., Keresztesi, M.

Elastin szekvenciák (VGVAPG) hatása eltérő invazivitást mutató melanoma sejtvanalak esetében.

Kun, L.

A kemotaktikus válaszkészség foszfatidil inozitol-3 kináz függése eukaryota csillós modell esetében.

Gál, G.

Er-1 és Er-2 feromonok interspecifikus hatásainak vizsgálata Tetrahymena modellen.

 

Kemotaxis Workshop 2004

2004. december - Szentendre

 Mező, G.

Kemotaktikus peptidet, mint targetáló molekulát tartalmazó konjugátumok szintézise.

Bai, K.

Tumorellenes szerek célbajuttatása biokonjugátumok segítségével.

Darvas, Zs.

Galektinek és szerepük a kemotaxisban.

Kun, L.

Angiotenzin szerepe a tumorsejtek migrációjában

Keresztesi, M.

Citokinek hatása melanóma sejtek kemotaxisára.

Pócza, P.

Eltérő invazivitású melanóma sejtvonalak VAPG és VGVAPG által kiváltott kemotaxisa. MMP2 és MMP3 szerepének vizsgálata.

Szabó, R.

A J774 sejtek (W)SXWS peptidek által kiváltott kemotaxisa.

Láng, O.

A kemotaxis matematikai modelljei. Egy új predikciós modell alapjai.

Birinyi, J.

Alkalmasak-e a  formil-peptid komponenst tartalmazó peptid-konjugátumok a CDT-ben? Modell-kísérletek THP-1 monocita sejteken.

Láng, J.

A Tetrahymena mint a CDT modell-sejtje.

Szabó, L.

Béta ciklodextrinek kemotaktikus hatásának vizsgálata Tetrahymena modellen.

Kőhidai, L.

Kemotaktikus drug-targeting (CDT) – Eredmények és perspektívák.

 

 

Kemotaxis Workshop 2005

2005. november 12-13. Szentendre

 Lajkó, E.

Illóolajok hatása egysejtű csillós modell-sejtre  –  Monoterpének, poliacetilének és alkaloidok által kiváltott kemotaxis

Láng, O., Muto, Y., Kőhidai, L.

Mozgásanalízis vizsgálat Tetrahymena modellen.

Sáfár, O.

A kemotaxis sztochasztikus modellezése.

Hellinger, É., Hellinger, A.

A hisztamin szerepe az orrpolipok patogenezisében.

Kőhidai, L.

Modern biológiai szemlélet új határvonalakkal - Genom, … proteom, … metabolom, talán „chemotaxom” ?

 Kun, L.

THP-1 sejtek chemotaxis-adhéziós indexe (CAR).

Bai, K.B., Schlosser, G., Hudecz, F., Mező, G.

Új methotrexatot tartalmazó biokonjugátumok szintézise.

Birinyi, J.

Methotrexat tartalmú konjugátumok kemotaktikus hatásának vizsgálata THP-1 monocitán

Tarcsay, Á.

Kemotaktikus tuftsin konjugátumok vizsgálata DD humán monocita sejtvonalon.

Szabó, R.

Enni vagy nem enni? Polilizin gerincű polipeptidek felvétele Tetrahymena, J774 és egér csontvelői makrofág sejtekbe.

 

 

 Kemotaxis Workshop 2006

2006. december 8. - december 9. - Pécs

 Mező, G.

Ligációs módszerek hatóanyagok hordozóhoz kapcsolására

Szabó, I.

GnRH-III származékok szintézise

Lajkó, E., Andódy, K., Szabó, I.

GnRH származékok kemotaktikus hatásának vizsgálata Tetrahymena modellen

Bai, K.B.

Tuftsin oldalláncot tartalmazó konjugátumok sejtbejutásának vizsgálata

 Matlakovics, B., Bai, K.B.

Tuftsin oldalláncot tartalmazó konjugátumok kemotaktikus hatása THP-1 monocitán

Bacsa, B., Szabó, R., Bősze, Sz., Csík, G., Mező G.

Fluoreszcensen jelzett oligopeptid  típusú hordozómolekulák szintézise, jellemzése és sejtbe jutásuk vizsgálata

Tarcsay, Á., Bai, K.B., Láng, O., K. Menyhárd D., Mező, G., Kőhidai, L.

Methotrexatot és formil peptideket tartalmazó konjugátumok alkalmazhatóságának vizsgálata kemotaxisra épülő irányított gyógyszer célbajuttatásban (CDT) DD monocita sejtvonalon.

Hegedűs, A.

Tetrahymena tenyészetek kora és kemotaktikus aktivitásuk közötti összefüggés vizsgálata - Eddig nem karakterizált exogén faktorok vizsgálata

Láng, O., Sipeki, N., Kőhidai, L.

Eltérő sztereokonformációjú aminosavak kemotaktikus hatásának vizsgálata.

Láng, J., Rákász, V., Pállinger, É., Magyar, A., Kőhidai, L.

Íz- és szaganyagok kemotaktikus hatásának vizsgálata

Ashur, D., Bősze, Sz., Láng, O.

Polilizin hordozóhoz kötött SXWS szekvenciák kemotaxist kiváltó hatása csillós és monocita modelleken

Kőhidai, L.

Tetrahymena - Egy csillós eukaryota, mint a kemotaxis modellsejtje

 

 

 Kemotaxis Workshop 2007

2007. december 5. – Budapest, SE-NET, Díszpáholy

 Mező, G.

Daunomicin-GnRH-III konjugátum: szintézistől az in vivo vizsgálatokig.

Bai, K.B.

Mtx és Mtx-tartalmú konjugátumok korai apoptózis vizsgálata MonoMac6 és HL-60 sejtvonalakon.

Szabó, I.

GnRH-III dimer származékainak in vitro és in vivo hatása

Lajkó, E.

GnRH analógok kemotaktikus hatásának vizsgálata MonoMac6 sejtvonalon.

Andódy, K.

Daunomicin és doxorubicin tartalmú GnRH analógok hatásvizsgálata. Tetrahymena modellen

Hegedűs, A.

Kemotaxis assay-k összehasonlító elemzése adenokarcinóma sejtvonalakon - ECIS technika alkalmazásával.

Szabó, R.

Daunomicin és metotrexát tartalmú polipeptid konjugátumok hatása J774 egér és MonoMac6 humán makrofág sejtekre

Seong-won Nam

Microvalve-controlled microfluidic device for chemotaxis assay

Sipeki, N.

A D aminosavak szerepe a sejtek proliferációjában és kemotaxisában

Bodor, Cs.

Az endotheliális permeabilitás vizsgálata elektromos impedancia mérésével.

Haberle, D.

Emelkedett SSAO enzim aktivitás vs. atherosclerosis: ok vagy okozat?

Kőhidai, L.

Lassú mozgáselemek (creeping) vizsgálata Tetrahymena pyrifomris migrációjában ECIS technikával.

 

 

Kemotaxis Workshop 2009

2009. március 20.  – SE-NET, Tanácsterem

Varga, M.

Kemotaxis mérése Tetrahymena sejteken - Diffúziós cella tervezése és kémiai paramétereinek jellemzése

Kim, D.Y., Casale, D.,  Kim, M.J., Kőhidai, L.

Chemotaxis of Tetrahymena pyriformis in T-Channel

Szabó, I., Budai, M., Mező, G.

GnRH-III dimerek liposzómába zárása.

Mező, G., Orbán, E., Hegedüs, R., Kapuvári, B., Vincze, B., Csuka, O., Manea, M.

Új, ígéretes GnRH analógok szintézise és vizsgálata.

Bai, K. M., Lajkó, E., Láng, O., Kőhidai, L., Mező, G.

Daunomicint tartalmazó Tp20 konjugátumok biológiai vizsgálata.

Mátyás Csaba, Kőhidai, Zs., Bai, K.B., Mező, G., Láng, O.

Tuftsin alapú CDT molekulák vizsgálata

Láng, O., Sáfár, O., Bai, K.B., Mező, G., Varga, G., Kőhidai, L.

Ephitel eredetű sejtvonalak összehasonlító vizsgálata impedancia-alapú technikákkal.

Szabó, R., Bánóczi, Z., Mező, G., Hudecz, F.
Daunomicin-polipeptid konjugátumok hatása egér csontvelői eredetű
makrofágokra.

Haberle, D.

Az SSAO aktivitás változtatásának terápiás lehetőségei.

Szemes, Á., Lajkó, E., Láng, O., Kovács, M., Kőhidai, L.

Cukrok kemotaktikus hatásának vizsgálata Tetrahymena pyriformis modellsejten

Lajkó, E., Lengyel, J., Magyar, K., Kőhidai, L.

Deprenyl és származékaival végzett adhézióvizsgálat adenokarcinoma sejtvonalakon ECIS rendszerben

Polgár, L., Lajkó, E., Lengyel, J., Magyar, K., Kőhidai, L.

Deprenyl és derivátumai kemotaktikus és sejtadhéziót befolyásoló hatásának összehasonlító elemzése Tetrahymena és Mono Mac 6 modellen

Simonyi, D., Kőhidai, L.

Aminosavak szinergista és antagonista kemotaktikus hatásai – Egyes fizikokémiai jellemzők jelentősége

 

Poszterek

Díaz, E., Ríos, A., Kőhidai*, L., Vanegas, O., Padrón, M. and Ponte-Sucre, A.

In vitro evaluation of chemotaxis by two-chamber capillary assay in Leishmania braziliensis.

Vanegas, O., Ríos, A., Köhidai*, L., Padrón, M., Ponte-Sucre, A. and Díaz, E.

Role of D-L-alanine, L-proline and L-glutamine on chemotaxis in vitro of Leishmania braziliensis

 

 

Kemotaxis Workshop 2010

2010. április 23. – SE-NET, Tanácsterem

 

Csikász, A., Grundtner, B.

Aminosavak migrációra kifejtett hatásai - E ligandok fizikokémai tulajdonságai közötti összefüggések

Téglás, G.

Nem standard aminosavak és kemotaktikus hatásuk vizsgálata Tetrahymena modellen.

Bukosza, N., Petrovics, A.

Citokinek-e az opioidok? Eltérő eredetű enkefalin derivátumok kemotaktikus hatásának vizsgálata Tetrahymena pyriformis és humán monocyta sejteken.

Nagy, N.

Real-Time impedancia alapú in vivo sejtvizsgálatok a Roche xCELLigence készülékekkel.

Mező, G., Leurs, U., Schlage, P., Orbán, E., Szabó, I., Bősze, Sz., Manea, M.

Kísérletek a daunomicin-GnRH konjugátumok tumorellenes hatásának fokozására.

Szabó, I., Orbán, E., Mező, G.

Új, daunomicint tartalmazó GnRH-II származékok szintézise és in vitro tumorellenes hatása.

Méhes, E.

Sejtmozgási erők mérése videomikroszkópiával.

Mátyás, Cs., Kőhidai, Zs., Bai, K. B., Mező, G., Láng, O., Kőhidai, L.

Oligotuftsin bázisú kemotaktikus drug-targeting konjugátumok vizsgálata - sejtadhézió és citotoxicitás vizsgálati eredmények a kemotaxis fényében.

Polgár, L., Lajkó, E., Lengyel, J., Magyar, K., Kőhidai, L.

Deprenyl és derivátumai humán daganatsejtek kemotaktikus és sejtadhéziós válaszát befolyásoló hatásának vizsgálata.

Lajkó, E., Polgár, L., Miklya, I., Kőhidai, L.

Enhancer vegyületek sejt adhézióra és kemotaxisra kifejtett, hatásai.

Simonyi, D., Láng, J., Láng, O., Pungor, A., Kőhidai, L.

Nano ezüst részecskék biológiai hatásának vizsgálata THP1 monocyta modellen.

Láng, J.

Nem-szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek ökotoxikológiai vonatkozásai

Láng, O., Wegener, J., Kőhidai, L.

A micromotion és a metsztatikus potenciál összefüggéseinek vizsgálata tumor sejtvonalakon.  

Hegedüs, R., Mező, G.

Kurkumin: konyhától a klinikáig

Slezák, S., Lajkó, E., Kőhidai, L.

A creviculáris folyadék sejtjeinek vizsgálata kemotaktikus drug targeting ligandok segítségével.

Kőhidai, L., Lajkó, E., Molnár, V., Láng, O., Losonczy, E., Pribenszky, Cs., Pállinger, É.

Az implantáció vizsgálatának új modellje – Egér embriók implantációjának impedancia alapú regisztálása.

 

Poszterek

Vanegas, O., Díaz, E., Kőhidai, L.,  Padrón, M., Ponte-Sucre, A.

Role of Calcitonin Gene Related Peptide and Vasoactive Intestinal Peptide on chemotaxis in vitro of Leishmania braziliensis .

Horn, E.

μ-Slide Chemotaxis - a cell culture chip for observing chemotactical responses in linear and stable concentration profiles.

 

 

Chemotaxis Workshop 2012

2012. november 9. - Budapest, SE-NET, Tanácsterem

A peptidkémia eredményeinek alkalmazása

a sejtfiziológiai kutatásokban

Mező, G.

Tumorellenes hatóanyag - peptid konjugátumok kifejlesztése kombinált célzott tumorterápia céljára.  Az elnyert új OTKA pályázat koncepciója.

Hegedüs, R., Orbán, E., Szabó, I., Mező, G.

Neutrofil kemotaxist befolyásoló rövid szénláncú zsírsavakat tartalmazó GnRH-III-Daunorubicin konjugátumok előállítása és in vitro vizsgálata.

Enyedi, K.N., Lajkó, E., Kőhidai, L., Mező, G.

Összefüggések a cikloNGR peptidek stabilitása és sejtadhézióra gyakorolt hatásuk között.

Szabó, I., Bősze, Sz., Mező, G.

 Antiadhezív aktivitású GnRH-II konjugátumok tervezése és szintézise

 

Az impedimetria a sejtbiológiában

Nagy, K., Láng, O., Láng, J., Kőhidai, L., Varga, G.

Fogeredetű őssejtek adhéziója és proliferációja HydroMatrix-on

Láng, O., Dávid, G., Wegener, J., Kőhidai, L.

Elektromos zaj-jelenségek időfüggésének jellemzése impedimetriai eszközökkel (ECIS) melanoma sejtvonalakon

Polgár, L., Soós, P., Kőhidai, L.

Heparin thrombocyta-adhéziót befolyásoló hatásának vizsgálata impedimetriai módszerrel

Lajkó, E., Bányai, P., Szőke, É.,  Kőhidai, L.

Rubia tinctorum antrakinon származékainak in vitro vizsgálata melanóma modell-sejteken

 

A sejtadhézió és kemotaxis a sejtek válaszkészségének referencia értékei

Pomázi, K., Láng, J., Láng, O., Bősze, Sz., Mező, G., Kőhidai, L.

Natív és OT20 konjugált W-S-EWS peptidek hatása egér és humán sejtvonalak adhéziójára és migrációjára

Láng, J., Láng, O., Kőhidai, L.

Vizi szennyező gyógyszerhatóanyagok sejtélettani hatásai – Eukaryóta egysejtű és emberi sejtvonalak összehasonlító elemzése

Kőhidai, L., Lajkó, E., Láng, J., Láng, O., Vizi, T., Csaba, Gy., Pállinger, É.

Prenatálisan alkalmazott gyógyszerek apoptotikus és anti-apoptotikus hatásainak vizsgálata  BeWo human trofoblaszt sejteken.

 

Poszterek

Kőhidai, L., Láng, O., Simonyi, D., Láng, J., Lajkó, E., Oláh, Cs., Pungor, A.

Cell physiological effects elicited by silver nanoparticles - cytotoxicity, cell adhesion and migration monitored by impedanciometry in human THP-1 monocyte and HMEC-1 endothe cell lines.

Lajkó, E., Polgár, L., Leurs, U., Manea, M., Szabó, I., Mező, G., Kőhidai, L.

Significance of cell adhesion and chemotaxis in therapeutic targeting of tumor cell lines by cytotoxic GnRH-III conjugates.

 

 

Chemotaxis Workshop 2017

2017.  június 6. – SE-NET, Koch Sándor Terem

 Kőhidai, L., Hamada, M., Tziakouri, A., Lajkó, E., Horváti, K., Mező, G., Muto, Y., Láng, O.

A CC-kemokinek (CCL2-CCR2) molekuláris evolúciója – A 47R, 72K és a GAG-kötő 89H pentapeptid szekvenciák jelentőségének vizsgálata Tetrahymena modellen.

Krausz, M., Kovács, Á., Kőhidai, L., Mészáros, T., Turiák, L., Pállinger, É., Láng, O.

Primer és metasztatikus melanoma eredetű mikrovezikulák hatása immunsejtekre.

Kovács, Á.F., Láng, O., Turiák, L., Ács, N., Rigó, J., Fekete, N., Kőhidai, L., Buzás, E.I., Pállinger, É.

Preeclampsia asszociált keringő extracelluláris vezikulák hatása monocyta és trophoblast sejtekre.

Pállinger, É.

Áramlási citometria a chemotaxis és a sejtadhézió vizsgálatában.

Láng, J., Láng, O., Kuo, R., Sivaniah, E., Kőhidai, L.

Mechanikai és farmakológiai ingerek kölcsönhatásának vizsgálata fibroblaszt és keratinocita modellen.

Láng, O., Kőhidai, L.

Az impedimetria alapú mérések a fogorvostudományi/ orálbiológiai kutatásokban.

Khorulsuren, Z., Lang, O., Pallinger, E., Foldes, A., Horváti, K., Mezo, G., Vag, J., Kohidai, L.

Effects of novel synthetic polypeptides containing ‘cycloRGD’ sequences – on PDLSC functional characterization.

Lajkó, E., Spring, S., Láng, O., Ingebrandt, S., Mező, G., Kőhidai, L.

Rövid szénláncú zsírsavakkal módosított GnRH-III származokék targetáló hatásának összehasonlítása melanóma sejtvonalon.

Polgár, L., Lajkó, E., Soós, P., Láng, O., Manea, M., Mező, G., Hudecz, F., Merkely, B., Kőhidai, L.

Drug-targeting és csökkent cardiotoxicitás - Doxorubicin, daunorubicin és methotrexate alapú GnRH-konjugátumok citotoxikus hatásai humán cardiomyocyta és endothel célsejteken.

 

Poszterek

Giammarresi, M., Díaz, E., Vanegas, O., Kőhidai, L., Padrón Nieves, M., Ponte-Sucre, A.

Role of CGRP1 , NK1 and VPAC receptors on chemotactic responses induces by putative ligands in vitro on promastigotes of Leishmania (Viannia) braziliensis. (Chemotaxis Workshop 2017, Budapest, 2017)

Takács, A., Lajkó, E., Istenes, I., Kőhidai, L., Láng, O.

Study of the apoptotic and cell cycle modulator effects of bortezomib in combination with antioxidants in melanoma and myeloma cell lines.

Lajkó, E., Magyar, K., Kőhidai, L.

Impedimetric and holographic microscopic measurements on endothelial cell reactions induced by R-deprenyl.

Farkas, B.V., Holczer, E., Fürjes, P.

Concentration gradient generation in microfluidic systems

 

 

 

3BACK