3BACK

 

References in print

Presentations on scientific meetings

Thesis-works

Activity of undergraduate students

 

 

Presentations on international and domestic scientific meetings

 

 

 

        Oral Presentations

2023

 1. Szász Zs, Enyedi KN, Kőhidiai L, Lajkó E. Multiparametric study of peptide-based daunorubicin conjugates for targeted therapy of pancreatic tumour cell line. PhD Scientific Days, Budapest, 2023. Prize I. (Tutor: Kőhidai, L, Lajkó E.)

 2. Lajkó E, Enyedi KN, Szász Zs., Kalabay M., Kőhidai L. Investigation of the endothelial damage-inducing effects of chemotherapeutics on endothelial cells growing on surfaces coated with synthetic polymer gels. Peptide Chemistry Symposium, Balatonszemes, 2023

 3. Enyedi KN, Mező G, Lajkó E. Photoinduced hydrogel-forming caged-peptides with improved
  solubility. Peptide Chemistry Symposium, Balatonszemes, 2023

 

2022

 1. Farkas Ö, Lajkó E, Kalabay M, Enyedi KN. Bölcs keverés. Chemotaxis Workshop, Budapest, 2022.

 2. Enyedi KN, Fekete N, Mező G, Kőhidai L, Lajkó E. Urokináz plazminogén aktivátor peptid-származékok tumorsejt migrációra és adhézióra kifejtett hatásának összehasonlító vizsgálata. Chemotaxis Workshop, Budapest, 2022.

 3. Szász Zs, Takács A, Csámpai A, Bárány P, Mező G, Dókus L, Lajkó E, Kőhidai L. Célzott tumorterápiára tervezett kismolekulák és peptid-alapú konjugátumaik in vitro vizsgálata hasnyálmirigy adenocarcinoma tumor-sejtvonalakon. Chemotaxis Workshop, Budapest, 2022.

 4. Cserjés M, Porrogi P, Bertók B, Kőhidai L, Láng O. Új potenciális IAP antagonisták toxicitás vizsgálata. Chemotaxis Workshop, Budapest, 2022.

 5. Érsek R, Varga P, Keglevich Gy, Kőhidai L, Láng O. Aminofoszfonátok toxicitás vizsgálata hasnyálmirigy tumorsejteken. Chemotaxis Workshop, Budapest, 2022.

 6. Porrogi P, Láng O, Monostory K, Kőhidai L. Egyes citokróm P450 enzimek potenciális szerepe a citosztatikumok hatásmechanizmusában. Chemotaxis Workshop, Budapest, 2022.

 7. Kőhidai L, Láng O, Lajkó E. Migraszóma - Egy régen ismert sejtalkotó újszerepben. Chemotaxis Workshop, Budapest, 2022.

 

2020 - 2021

 1.  Kalabay M. Tumor inhibitory mechanism of novel tamoxifen derivatives on breast- and pancreatic cancer cel lines . (PhD Scientific Days 2021, Budapest, 2021)

 2. Kalabay M, Szász Zs, Lajkó E, Láng O, Takács A, Kőhidai L. Investigation of the antitumor effects of tamoxifen and its ferrocene-linked derivate on pancreatic and breast cancer cell lines. (RECOOP Student Conference, 2020)

 3. Kalabay M, Szász Zs, Lajkó E, Láng O, Csámpai A, Takács A, Kőhidai L. Investigation of the antitumor effects of tamoxifen and its ferrocene-linked derivate on pancreatic and breast cancer cell lines. (HMAA, 2020)

 

2018 - 2019

 1. Takács A, Lajkó E, Láng O, Mező D,  Istenes I, Kőhidai L. Alfa-liponsav hatása a bortezomib citotoxicitására myeloma és melanoma sejteken. (Chemotaxis Workshop 2019, Budapest, 2019)

 2. Szász Zs, Takács A, Lajkó E, Mező D, Láng O, Bárány P, Csámpai A, Kőhidai L. TIC-10 molekula és származéka hatásának vizsgálata PANC-1 sejtvonalon. (Chemotaxis Workshop 2019, Budapest, 2019)

 3. Kalabay M, Szász Zs, Takács A, Mező D, Jernei T, Csámpai A, Láng O, Kőhidai L. Tamoxifen származékok tumorellenes hatásának összehasonlító elemzése PANC-1 sejteken. (Chemotaxis Workshop 2019, Budapest, 2019)

 4. Izsák Á, Kőhidai L, Láng O. 3D bioprinting of pancreas spheroids for drug screening. (Chemotaxis Workshop 2019, Budapest, 2019)

 5. Kőhidai, L, Kovács, ÁF, Takács, A, Mező, D, Fekete, N, Lajkó, E, Láng, O, Pállinger, É. Living cell imaging. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2019)

 6. Lajkó, E, Hegedűs, R, Mező, G, Kőhidai, L. Daunorubicin és pirrolino-daunorubicin tartalmú GnRH-III konjugátumok tumorellenes hatásának összehasonlító vizsgálata HT-29 sejtvonalon. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2019)

 7. Dókus, EL, Lajkó, E, Takács, A, Szász, Zs, Kalabay, M, Láng, O, Mező, D, Kőhidai, L, Randelovic, I, Tóvári,  J, Mező, Gábor. Hasnyálmirigy tumor célzott kezelésére alkalmas daunomicin-peptid konjugátumok. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2019)

 8. Kőhidai, L. Living cell microscopy. (Methods with potential applications in the EV field. TRAIN-EV Workshop. Budapest, 2019) 

 9. Pállinger É, Kovács Á, Fekete N, Buzás EI, Láng O, Kőhidai L. Prenatalis gyógyszerek tesztelése BeWo human choriocarcinoma sejtvonalon. (MRIT, Budapest, 2019) 

 10. Kovács ÁF, Fekete N, Kőhidai L, Buzás EI, Pállinger É. Szabályozó T-sejtek heterogenitásában szerepet játszó HSPE1 vizsgálata egy-sejt transzkriptomikai módszerrel. (MRIT, Budapest, 2019)

 11. Takács A,  Szász Zs, Lajkó E, Bárány PT, Nagy Zs, Fekete N, Pállinger É, Láng O, Csámpai A, Kőhidai L. TIC 10 és származékainak hatása pancreas sejtvonalon. (Chemotaxis Workshop 2018, Budapest, 2018)

 12.  Láng O, Takács A, Lajkó E, Mádi B, Szász Zs, Kalabay M, Pállinger É, Magyar Cs, Bertók B, Dormán Gy, Mező G, Kőhidai L. Új, apoptózis induktor heterociklusos vegyületek vizsgálata impedimetriával. (Chemotaxis Workshop 2018, Budapest, 2018)

 13.  Szász Zs, Lajkó E, Dókus L, Takács A, Láng O, Mező G, Kőhidai L. Multifunkciós, peptid-alapú konjugátumok összehasonlító vizsgálata különböző tumor sejteken. (Chemotaxis Workshop 2018, Budapest, 2018)

 14. Kalabay M, Szász Zs, Takács A, Jernei T, Lajkó E, Pállinger É, Csámpai A, Kőhidai L. Tamoxifén származékok összehasonlító vizsgálata hasnyálmirigy és emlő tumor sejtvonalakon. (Chemotaxis Workshop 2018, Budapest, 2018)

 15. Mező D, Eke Zs, Lajkó E, Takács A, Szász Zs, Kalabay M, Láng O, Kőhidai L. Tumorsejtvonalak sejtfiziológiai vizsgálata holomikroszkóp segítségével. (Chemotaxis Workshop 2018, Budapest, 2018)

 16. Kovács ÁF, Láng O, Turiák L, Ács A, Kőhidai L, Fekete N, Alasztics B, Mészáros T, Buzás EI, Rigó JJr,Pállinger Éva. Keringő preeclampsia-asszociált extracelluláris vezikulák hatása a THP-1 sejtek migrációs aktivitására. (Chemotaxis Workshop 2018, Budapest, 2018)

 17. Khorolsuren Z,Láng O,  Mező G,Vág J, Kőhidai L. Cytotoxicity of antibacterial oral rinse compounds for periodontal ligament stem cells. (Chemotaxis Workshop 2018, Budapest, 2018)

 18. Tziakouri A, Lajkó E, Kőhidai L. Az egysejtű Tetrahymena pyriformis mint a  neurotranszmitterek filogenezisének egysejtű modellje. (Chemotaxis Workshop 2018, Budapest, 2018)

 19. Takács A, Lajkó E, Istenes I, Kőhidai L, Láng O. The possible mechanism of the antioxidants on the antitumor effect of bortezomib in melanoma and myeloma cell lines. (2nd World Congress on Cancer, Bologna, Italy, 2018)

 20. Kőhidai L, Lajkó E, Dókus L, Láng O, Jernei T, Takács A, Bárány P, Enyedi KN, Németh Zs, Csámpai A, Pállinger É, Mező G. Impedance-based analysis as a dedicated technique to characterize efficacy of novel antitumour compounds. (4th Conference on Impedance-Based Cellular Assays - IBCA2018, Edinburgh, 2018)

 21. Takács A, Lajkó E, Istenes I, Kőhidai L, Láng O. In vitro measurements of the influences in the effect of bortezomib upon antioxidant co-treatments on myeloma and melanoma cell lines. (PhD Scientific Days 2018, Budapest, 2018) 

 22. Mező G, Kiss K, Szabó R, Schlosser G, Ivan R, Tóvári J, Lajkó E, Kőhidai L. Irányító peptid szerkezet optimálása a célzott tumorterápiára alkalmas konjugátumok hatékonyságának növelése érdekében. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2018)

 23. Kőhidai L, Lajkó E, Dókus L, Láng O, Jernei T, Takács A, Bárány P, Enyedi KN, Németh Zs, Csámpai A, Pállinger É, Mező G. Új, antitumor vegyületek sejtélettani hatásainak impedimetriai analízise. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2018)

 24. Kovács Zs, Murányi J, Mező G, Kőhidai L, Lajkó E. Természetes GnRH peptidek hormonális imprintinget kiváltó képességének vizsgálata csillós egysejtű és melanoma modell-sejteken. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2018).

 

2017

 

 1. Kőhidai L, Hamada M, Tziakouri A, Lajkó E, Horváti K, Mező G, Muto Y, Láng O. A CC-kemokinek (CCL2-CCR2) molekuláris evolúciója – A 47R, 72K és a GAG-kötő 89H pentapeptid szekvenciák jelentőségének vizsgálata Tetrahymena modellen. (Chemotaxis Workshop 2017, Budapest, 2017)

 2. Krausz M, Kovács Á, Kőhidai L, Mészáros T, Turiák L, Pállinger É, Láng O. Primer és metasztatikus melanoma eredetű mikrovezikulák hatása immunsejtekre. (Chemotaxis Workshop 2017, Budapest, 2017)

 3. Kovács ÁF, Láng O, Turiák L, Ács N, Rigó J, Fekete N, Kőhidai L, Buzás EI, Pállinger É. Preeclampsia asszociált keringő extracelluláris vezikulák hatása monocyta és trophoblast sejtekre. (Chemotaxis Workshop 2017, Budapest, 2017)

 4. Pállinger É. Áramlási citometria a chemotaxis és a sejtadhézió vizsgálatában. (Chemotaxis Workshop 2017, Budapest, 2017)

 5. Láng J. et al. Mechanikai és farmakológiai ingerek kölcsönhatásának vizsgálata fibroblaszt és keratinocita modellen.

 6. Láng O, Kőhidai L Az impedimetria alapú mérések a fogorvostudományi/ orálbiológiai kutatásokban. (Chemotaxis Workshop 2017, Budapest, 2017)

 7. Khorulsuren Z, Lang O, Pallinger E, Foldes A, Horváti K, Mezo G, Vag J, Kohidai L. Effects of novel synthetic polypeptides containing ‘cycloRGD’ sequences – on PDLSC functional characterization. (Chemotaxis Workshop 2017, Budapest, 2017)

 8. Lajkó E, Spring S, Láng O, Ingebrandt S, Mező G, Kőhidai L. Rövid szénláncú zsírsavakkal módosított GnRH-III származokék targetáló hatásának összehasonlítása melanóma sejtvonalon. (Chemotaxis Workshop 2017, Budapest, 2017)

 9. Polgár L, Lajkó E, Soós P, Láng O, Manea M, Mező G, Hudecz F, Merkely B, Kőhidai L. Drug-targeting és csökkent cardiotoxicitás - Doxorubicin, daunorubicin és methotrexate alapú GnRH-konjugátumok citotoxikus hatásai humán cardiomyocyta és endothel célsejteken. (Chemotaxis Workshop 2017, Budapest, 2017)

 10. Láng O, Khorolsuren Z, Kőhidai Zs, Földes A, Varga G, Vág J, Mező G, Kőhidai L. Poli-L-lizin származékok alkalmazása dentális célsejteken. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2017).

 11. Polgár L, Lajkó E, Soós P, Láng O, Manea M, Mező G, Hudecz F, Merkely B, Kőhidai L. Drug-targeting és csökkent cardiotoxicitás - Doxorubicin, daunorubicin és methotrexate alapú GnRH-konjugátumok citotoxikus hatásai humán cardiomyocyta és endothel célsejteken. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2017).

 12. Lajkó E, Hegedűs R, Mező G, Kőhidai L. Különböző GnRH származékokat tartalmazó konjugátumok apoptózist indukáló hatásának összehasonlító vizsgálata. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2017).

 13. Khorolsuren, Z., Lang, O., Pallinger, E., Foldes, A., Horváti, K., Mezo, G., Vag, J., Kohidai, L Effects of novel synthetic polypeptides containing ‘cycloRGD’ sequences - on PDLSC functional characterization. (PhD Scientific Meeting 2017, Budapest, 2017) - Awarded

 

2016

 

 1. Láng, O., Kőhidai, L. Impedimetric characterisation of cell physiological responses in oral biology. (3rd Conference on Impedance-Based Cellular Assays, Regensburg, 2016)

 2. Lajkó, E., Spring, S., Láng, O., Ingebrandt, S., Mező, G., Kőhidai, L. Impedance-based analysis and holographic phase imaging of the GnRH-III-based drug-targeting in melanoma cells. (3rd Conference on Impedance-Based Cellular Assays, Regensburg, 2016)

 3. Lajkó, E., Law, J., Spring, S., Hempel, F., Mező, G., Ingebrandt, S., Kőhidai, L. GnRH-III alapú konjugátumok egysejt-szintű toxicitás vizsgálata field-effect transistor és microelectrode array alapú módszerekkel. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2016)

 4. Kőhidai, L., Hamada, M., Lajkó, E., Horváti, K., Mező, G. Muto, Y., Láng, O. A CCL2 kemokin molekuláris evolúciója - A GAG-kötő 89H, 47R és 72K pentapeptidek jelentőségének vizsgálata Tetrahymena modell-sejten. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2016)

 5. Láng, O., Debrei, D., Kőhidai, Zs., Komlósi, N., Slezák, S., Földes, A., Varga, G., Mező, G., Kőhidai, L. TKPPR alapú peptidkönyvtár vizsgálata szájüregi modellsejteken. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2016)

 6. Khorolsuren, Z., Kőhidai, Zs., Földes, A., Varga, G., Mező, G., Láng, O., Vág, J., Kőhidai, L. Characterization of poly-L-lysine based synthetic polypeptide conjugates as potential dental therapeutic materials. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2016)

 7. Pethő, L., Kasza, Gy., Láng, O., Lajkó, E., Iván, B., Kőhidai, L., Mező, G. EGF receptort célzó konjugátumok szintézise irányított tumor terápia céljára. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2016)

 8. Khorolsuren,  Z., Kőhidai, Zs., Láng,  O. Functional and cell surface molecular characteristics of PDLSC – Characterization of novel synthetic polypeptide conjugates as potential dental therapeutic materials. (Semmelweis University - Dental Faculty, Miniconference, Budapest, 2016)

 9. Fazekas, R., Vág, J., Kőhidai, L. Humán orális mukóza sebgyógyulásának vizsgálata laser speckle contrast analyser alkalmazásával: a vérkeringés változásának korrelációja a VEGF expresszióval. (Semmelweis University - Dental Faculty, Miniconference, Budapest, 2016)

 10. Khorolsuren, Z., Kőhidai, Zs., Láng, O., Pállinger, É., Vág, J., Kőhidai, L. Functional and cell surface molecular characteristics of PDLSC – Characterization of novel synthetic polypeptide conjugates as potential dental therapeutic materials. (PhD Scientific Meeting 2016, Budapest, 2016)

 11. Kovács, Á., Láng, O., Kőhidai, L., Rigó, J., Fekete, N., Buzás, E.I., Pállinger, É. Regulation of monocyte function by preeclampsia-associated extracellular vesicles.  (PhD Scientific Meeting 2016, Budapest, 2016)

 12. Mező, G., Iván, B., Kőhidai, L. Célzott tumorterápiában fontos receptor fehérjék és azok jelátviteli változásának vizsgálata peptid―hatóanyag―polimer nanorendszer segítségével. (MEDInPROT 4. Konferencia, Budapest, 2016)

 13. Géczi, Z., Lenk, S., Láng, O., Zelles, T., Hermann, P. Polietilénimin (PEI) – Ezüst (Ag) - Polilaktát (PLA) összetételű antibakteriális/antifungális kopolimer vizsgálatai. (17. Debreceni Fogászati Napok, Debrecen, 2016)

 

2015

 

 1. Pethő, L., Láng, O., Kasza, Gy., Kőhidai, L., Mező, G. EGF receptort célzó konjugátumok szintézise és biológiai aktivitása. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2015)

 2. Enyedi, K.N., Láng, A., Czajlik, A., Knapp, K., Majer, Zs., Lajkó, E., Kőhidai, L., Tóth, Sz., Szakács, G., Perczel, A., Mező, G. Egy anyag két célpont. Lehetőségek az irányított tumorterápiában. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2015)

 3. Kőhidai, L. "Chemotaxome" - A kemotaxis új, rendszerbiológiai alapú szemlélete. (Semmelweis Genomikai Hálózat, 15. évfolyam / 138. rendezvény, Budapest, 2015)

 4. Oláhné Szabó, R., Sebestyén, M., Kóczán, Gy., Kőhidai, L., Hudecz, L. Drug targeting strategy with polyeptide based methotrexate conjugates against Leishmania infection. (17th International Congress of the Hungarian Society for Microbiology, Budapest, 2015)

 5. Biri, B., Vadászi, H., Kiss, B., Ligeti, Z., Csikós, Gy., Lajkó, E., Láng, O., Kőhidai, L., Nyitray, L. Effect of extracellular S100A4 on cell adhesion and migration of epithelial carcinoma cells. (Molecules of Life, FEBS3+ Meeting, Portoroz, 2015.)

 6. Baricza, E., Marton, N., Molnár-Érsek, B., Lajkó, E., Kőhidai, L., Buzás, E., Nagy, Gy. Humán Th17 sejtek in vitro differenciálódásának regulációja. (Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyűlése, Gyula, 2015.)

 

2014

 1. Láng, O., Nagy, K., Perczel-Kovách, K., Láng, J., Fülöp, L., Varga, G., Kőhidai, L. Emberi fog eredetű őssejtek vizsgálata peptid alapú hidrogéleken. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes 2014)

 2. Lajkó, E., Zámbó, Zs., Kollár, Gy., Kőhidai, L. L-karnozin dipeptid sejtélettani folyamatokra kifejtett hatásának vizsgálata csillós egysejtű és humán melanóma modell-sejteken. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes 2014)

 3. Kőhidai, L., Mércz, K., Pállinger, É., Lajkó, E. Gyógyszer célbajuttatásra tervezett, GnRH alapú konjugátumok sejtélettani hatásainak vizsgálata BeWo choriocarcinoma sejtvonalon. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes 2014)

 4. Kőhidai, L. Chemotaxome - A new member with complex biological entities in systems biology.(158th iCeMS Seminar - iCeMS - Kyoto University, Kyoto, 2014)

 5. Polgár, L. Measurement of the effect of decellularized porcine heart scaffold on the adhesion of human cardiovascular cell lines using impedimetric technique. (PhD Scientific Days 2014, Budapest, 2014)

 6. Baricza, E., Molnár-Érsek, B., Lajkó, E., Kőhidai, L., Buzás, L., Nagy, Gy. The distinct regulation of interleukin-17 and interleukin-22 production during human TH17 cell differentiation. (MIT 43. Vándorgyűlése, Velence)

 7. Biri, B., Lajkó, E., Láng, O., Kőhidai, L., Nyitray, L. The significance of the metastasis-associated S100A4 protein in cell adhesion and migration of A431 epithelial carcinoma cell line. (Annual Conference of the Hungarian Biochemical Society, Debrecen, 2014)

 8. Bozsódi, Á., Lazáry, Á., Molnár, V., Kőhidai, L., Varga, P.P. A szöveti citokin mintázat összefüggése a tünetek fennállásának idejével ágyéki porckorongsérvben. (Magyar Gerincgyógyászati Társaság 2014. évi tudományos ülése, Bükfürdő, 2014)

 

2013

 1. Slezák,S.M., Haluzsán, L., Kőhidai, Zs., Pállinger, É., Láng, O., Gera, I., Kőhidai, L. Crevicularis folyadék sejtpopulációinak impedimetriai jellemzése. (Fogorvostudományi Minikonferencia, Budapest, 2013.)

 2. Polgár, L. Measurement of platelet spreading and adhesion on human platelets with impedimetry. (PhD Scientific Days 2013, Budapest, 2013)

 3. Lajkó, E., Pállinger, É., Csaba, G., Kőhidai, L. The long term effect of hormonal imprinting induced by insulin and serotonin on cell physiological parameters of Tetrahymena. (PhD Scientific Days 2013, Budapest, 2013.)

 4. Kőhidai, L. Chemotaxome – A new member with complex biological entities in systems biology. (BSS Formal Seminar, Cavendish Laboratory, University of Cambridge, 2013.)

 5. Szabó, I., Bősze, Sz., Lajkó, E., Kőhidai, L., Mező, G. Antiadhezív aktivitású GnRH konjugátumok tervezése és szintézise. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes 2013)

 6. Lajkó, E., Szabó, I., Mező, G., Kőhidai, L. Fibronektin eredetű peptidfragmenst tartalmazó GnRH konjugátumok hatása melanóma sejtek adhéziós viselkedésére. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes 2013.)

 7. Láng, J., Pomázi, K., Láng, O., Mező, G., Kőhidai, L. W-S-EWS peptidek és OT20 konjugátumaik hatása tumoros sejtvonalak migrációjára, adhéziójára és immunfenotípusára. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes 2013.)

 8. Kőhidai, L., Csercsik, R., Samotik, P., Ranganathan, K., Banchetti, R., Vallesi, A., Láng, O. Protozoon feromonok sejtélettani hatásai - Fajspecifikusan hat-e minden feromon? (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes 2013.)

 9. Kőhidai, L. ECIS Migration (ECIS Tutorial on Impedance-Based Cellular Assays, Budapest, 2013.)

 10. Kőhidai, L., Láng, O., Lajkó, E., Láng, J., Polgár, L., Mező, G. Impedimetry assays – Dedicated ways to evaluate migratory behavior of cells (2nd Conference on Impedance-Based Cellular Assays - IBCA2013, Budapest, 2013.)

 11. Láng, O., Nagy, K., Láng, J., Perczel-Kovách, K., Varga, G., Kőhidai, L. Monitoring dental stem cells on self-assembling peptide hydrogel scaffold by impedance based techniques. (2nd Conference on Impedance-Based Cellular Assays - IBCA2013, Budapest, 2013.)

 12. Lajkó, E., Bányai, P., Zámbó, Zs., Szőke, É., Kőhidai, L. Natural cancer therapeutics – The effects of anthraquinones derived from Rubia tinctorum L. on melanoma cell lines. (2nd Conference on Impedance-Based Cellular Assays - IBCA2013, Budapest, 2013.)

 13. Kosztin, A., Polgár, L., Kőhidai, L., Földes, G. Angiogenic effect of human pluripotent stem cell-derived endothelial cells. (2nd Conference on Impedance-Based Cellular Assays - IBCA2013, Budapest, 2013.)

 14. Polgár, L., Soós, P., Lajkó, E., Láng, O., Merkely, B., Kőhidai, L. Measurement of platelet function with impedimetry - The effect of agonists and heparin on adhesion and spreading of human platelets. (2nd Conference on Impedance-Based Cellular Assays - IBCA2013, Budapest, 2013.)

 

1996 - 2012

 1. Kőhidai, L., Csaba, G. Chemosensory responses of Tetrahymena pyriformis GL to signal molecules. (Annual Meeting of Society of Protozoologists (Hungarian Section) J. of  Protozool. 43: 17A 1996.)

 2. Kőhidai, L., Kovács, P., Csaba, G. Aminosavak és rövid peptidláncok által kiváltott kemotaxis vizsgálata Dunaliella salina zöld alga és Tetrahymena pyriformis csillós egysejtűekben, mint növényi és állati modell-sejtekben. (Magyar Élettani Társaság LX. Vándorgyűlése, p. 102  1995.)

 3. Kőhidai, L., Csaba, G. Selective  chemotactic response of Tetrahymena pyriformis to two families of signal molecules: lectins and peptide hormones. (Sejt és Fejlődésbiológiai Napok, Visegrád, 1996; Cell Biology Internat. 20: 242 1996.)

 4. Kőhidai, L. Kemotaktikus szignálmolekulák, a Tetrahymena, mint modell alkalmazhatósága. Magyar Immunológia Társaság XXVI. Kongresszusa, Kecskemét, 1996.)

 5. Bozóky, Z., Horkay, F., Fülöp, L., Kőhidai, L.  Alacsony sűrűségű lipoprotein (LDL) frakciók ultracentrifugás vizsgálata koronáriás szívbetegek szérumában. (Magyar Atherosclerosis Társaság XI. Kongresszusa, Sopron, 1996.)

 6. Horkay, F., Bozóky, Z., Kőhidai, L., Fülöp, L. Investigation of low density lipoprotein subclass patterns with coronary heart disease. (Congr. of  Internat. Soc. for Heart Res., Bologna, 1996; J. Mol. Cell. Cardiology 28A:102 1996.)

 7. Kőhidai, L., Bősze, Sz., Soós, P., Illyés, E., Medzihradszkyné Schweiger H., Sebestyén, F., Hudecz, F. SEWS motívumot tartalmazó peptidek hatása Tetrahymena pyriformis kemotaxisára. . (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 1999.)

 8. Dérfalvy, B., Sallay, P., Kőhidai, L., Német, K., Tulassay, T., Falus, A. Humán rekombináns növekedési hormon hatása egészséges és uraemiás gyermekek lymphocyta és granulocyta funkcióira in vitro. (Magyar Gyermerkorvosok Társasága 75. Jubileumi Naggyűlése, Budapest, 1999.)

 9. Kőhidai, L., Tóth, K., Ruskoaho, H., Csaba, G. Chemotactic properties of endothelins in Tetrahymena. (VIII. Sejt és Fejlődésbiológiai Napok, Pécs, 2000.)

 10. Kőhidai, L., Láng, O., Illyés, E., Sebestyén, F., Hudecz, F. SXWS peptidekkel végzett kemotaktikus szelekció Tetrahymena modellen. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2000.)

 11. Kőhidai, L., Tóth, K., Ruskoaho, H., Csaba, G. Chemotactic properties of endothelins in Tetrahymena. (VIII. Sejt és Fejlődésbiológiai Napok, Pécs, 2000.)

 12. Láng O., Illyés, E., Bősze, Sz., Sebestyén, F., Hudecz, F., Kőhidai, L. Új SXWS peptidek kemotaktikus hatásainak összehasonlító vizsgálata egysejtű csillós modellen. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2001.)

 13. Kőhidai, L., Kun L., Mihala, N., Süli Vargha H. VGVAPG motívumot tartalmazó elasztin oligomerek hatásának vizsgálata egysejtű csillós modellen. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2001.) 

 14. Illyés, E., Tamási, J., Szabó, P., Kőhidai, L., Török, K., Hudecz, F., Sebestyén, F. Formil-peptidek szilárdfázisú szintézise és kemotaktikus tulajdonságainak vizsgálata. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2001.)

 15. Szabó, R., Kőhidai, L., Mező, G., Hudecz, F. Polimer peptidek hatása Tetrahymena kemotaxisára. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2001.)

 16. Nagy, A., Dérfalvi, B., Kőhidai, L. Kemokinek szerepe az allergiás és gyulladásos reakciókban. (MAKIT XXIX. Kongresszus Balatonfüred 2001.)

 17. Illyés, E., Tamási, J., Sebestyén, F., Kőhidai, L., Török, K., Hudecz, F. Kemotaktikus formil-peptidet tartalmazó biokonjugátumok szintézise és vizsgálata. (MKE Vegyészkonferencia, Hajdúszoboszló, 2001.)

 18. Kőhidai, L.  Chemotactic selection: A new technique in research of receptor-ligand interactions (XI. International Congress of Protozoology, Salzburg, 2001.)

 19. Bánky Cs., Kőhidai, L. A lektinek kemotaktikus szelekciós képessége. (Kemotaxis-2002, Bogács, 2002.)

 20. Kőhidai, L. Ligandok-Receptorok – Chemotaxis. (Kemotaxis-2002, Bogács, 2002.)

 21. Kőhidai, L. Új technikák a kemotaxis és migráció vizsgálatában. (Kemotaxis-2002, Bogács, 2002.)

 22. Szabó, R., Mező, G., Schiess, N., Pállinger, É., Kőhidai, L., Hudecz, F. Polilizin gerincű polimerek hatása  monocita-makrofág sejtvonal kemotaxisára. (Kemotaxis-2002, Bogács, 2002.)

 23. Török, K., Kőhidai, L. Az aggrekán peptidek kemotaktikus hatásának és az izületi gyulladásban játszott szerepének vizsgálata arthritis psoriatia-s beteg-populációban. (Kemotaxis-2002, Bogács, 2002.)

 24. Dianóczki, Cs., Simon, Gy., Kőhidai, L. Acetilkolin és derivátumainak kemotaktikus hatása. Kemotaktikus hatás receptor nélkül? (Kemotaxis-2002, Bogács, 2002.)

 25. Keresztesi, M. Tetrahymena pyriformis endogén bioaktív molekuláinak jellemzése. (előadás – Kemotaxis-2002, Bogács, 2002.)

 26. Kovács, K. Octa- és nonapeptidek mint speciális kemotaktikus ligandok. (Kemotaxis-2002, Bogács, 2002.)

 27. Láng, O. Az SXWS alpeptidtár peptidjei kemotaktikus hatásainak összehasonlító vizsgálata egysejtű csillós modellen (Kemotaxis-2002, Bogács, 2002.)

 28. Skoumál, R., Tóth, M., Kőhidai, L. Egy új kemotaktikus ligand –Az apelin. (Kemotaxis-2002, Bogács, 2002.)

 29. Tóth, K. Vazoaktív peptidek sejtfiziológiai hatásainak vizsgálata eukaryota egysejtű modellen. (Kemotaxis-2002, Bogács, 2002.)

 30. Soós, P. Prolin tartalmú dipeptidek molekula szerkezet-függő kemotaktikus hatásai. (Kemotaxis-2002, Bogács, 2002.)

 31. Kőhidai, L., Schiess, N., Illyés E., Láng, O., Szebeni, J., Sebestyén, F., Hudecz, F. A chemotaktikus válaszkészség filogenezise – SXWS és WSXWS ligandok. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2002.)

 32. Illyés E., Láng, O., Kőhidai, L., Bősze, Sz., Windberg, E., Sebestyén, F., Hudecz, F. A WSXWS peptidtár szintézise és kemotaktikus hatása Tetrahymena sejtekre. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2002.)

 33. Szabó R., Kőhidai, L., Kovács, P., Hudecz, F. Polilizin gerincű polimerek hatása makrofágok aktin polimerizációjára. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2002.)

 34. Szabó, R., Mező, G., Schiess, N., Kőhidai, L., Hudecz, F. Polilizin gerincű polimerek hatása csillós egysejtű és monocita-makrofág sejtvonal kemotaxisára (Medichem Konferencia, Budapest, 2002.)

 35. Szabó, R., Kőhidai, L., Reig, F., Aliminana, N., Mező, G., Hudecz, F. (2002) Polilizin gerincű polimer polipeptidek hatása liposzóma membránok fluiditására és Tetrahymena sejtek kemotaxisára. (II. Medichem Konferencia, Budapest, 2002.)

 36. Kőhidai, L., Schiess, N.,  Illyés, E. Láng, O., Sebestyén, F., Hudecz, F., Szebeni, J. Chemotactic effects of SXWS and WSXWS  peptides -Phylogenetical aspects. (5th Intnat. Congr. WHMA, Debrecen 2002.) 

 37. Láng, O., Illyés, E., Sebestyén, F., Hudecz, F., Kőhidai, L. Overlapping chemotactic effects  of  amino acids and their identical SXWS tetrapeptides in Tetrahymena. (5th Intnat. Congr. WHMA, Debrecen 2002.)

 38. Kovács, K., Kőhidai, L., Csaba, G. Chemotactic effect of bradykinin and its derivatives. (5th Internatl. Congr. WHMA, Debrecen, Hungary 2002.)

 39. Skoumal, R., Tóth, M., Ruskoaho, H., Kőhidai, L. Apelins – Derivatives of a vasoactive hormone with chemotactic potency. (5th Internatl. Congr. WHMA, Debrecen, Hungary 2002.) 

 40. Kun, L., Mihala, N., Süli-Vargha, H., Kőhidai, L. Cell-physiological effects of elastin oligomers (VGVAPG) in a unicellular Ciliate. (5th Internatl. Congr. WHMA, Debrecen, Hungary 2002.

 41. Tóth, K., Tóth, M., Ruskoaho, H., Kőhidai, L. Chemotactic effects of  different families of vasoactive peptides. (5th Internatl. Congr. WHMA, Debrecen, Hungary 2002.)

 42. Kőhidai, L. Chemotactic lectins. (5th Internatl. Congr. WHMA, Debrecen, Hungary 2002.) 

 43. Láng O. SXWS szekvenciák sejtfiziológiai hatásai LM2-/LM3 adenocarcinoma sejtvonalak esetében  (Kemotaxis 2003, Budapest 2003.)

 44. Szabó, R. Polilizin gerincü polimer polipeptidek mint kemotaktikus ligandok. (Kemotaxis 2003, Budapest 2003.)

 45. Pócza, P., Keresztesi, M.  Elastin szekvenciák (VGVAPG) hatása eltérő invazivitást mutató melanoma sejtvanalak esetében. (Kemotaxis 2003, Budapest 2003.)

 46. Kun, L. A kemotaktikus válaszkészség foszfatidil inozitol-3 kináz függése eukaryota csillós modell esetében. (Kemotaxis 2003, Budapest 2003.)

 47. Gál, G. Er-1 és Er-2 feromonok interspecifikus hatásainak vizsgálata Tetrahymena modellen. (Kemotaxis 2003, Budapest 2003.) 

 48. Kőhidai, L., Láng, O., Schiess, N., Kun, L., Keresztesi, M. and Csaba, G. Tactics and Strategy in Chemotaxis. (4th European Congress of Protistology, S. Benedetto del Trento, 2003.) 

 49. Kőhidai, L. A kemotaxis potenciális alkalmazhatósága a drug-targeting terén – Modell-kísérletek. (Kemotaxis 2003, Budapest 2003.) 

 50. Láng, O., Illyés, E.,  Colombo, L., Hudecz, F., Kőhidai, L. SXWS szerkvenciák sejtfiziológiai hatásai LM2/LM3 adenocarcinoma sejtvonalak esetében. (MIT, Győr, 2003.)

 51. Kőhidai, L., Mező, G., Láng, O., Hudecz, F. Kemotaxis potenciális alkalmazhatósága a drug-targeting terén –Modell kísérletek. (MIT, Győr, 2003.)

 52. Láng, O., Bősze, Sz., Mező, G., Hudecz, F., Kőhidai, L. Peptid-konjugátumok kemotaktikus hatásának vizsgálata tumoros sejtvonalakon. (XII. Sejt- és Fejlődésbioloógiai Napok, Pécs, 2004.)

 53. Kőhidai, L., Török, K., Láng O., Láng J., Sebestyén, F., Mező, G., Hudecz, F. N-formil metionint tartalmazó kojugátumok kemotaktikus hatása Tetrahymena modellen. (XII. Sejt- és Fejlődésbioloógiai Napok, Pécs, 2004.)

 54. Mező, G., Jakab, A., Láng, O., Kőhidai, L., Hudecz, F. Kemotaktikus peptideket tartalmazó konjugátumok szintézise. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2004.)

 55. Kun, L. Angiotenzin szerepe a tumorsejtek migrációjában. (Kemotaxis 2004, Szentendre 2004.) 

 56. Keresztesi, M. Citokinek hatása melanóma sejtek kemotaxisára. (Kemotaxis 2004, Szentendre 2004.)

 57. Szabó, R. A J774 sejtek (W)SXWS peptidek által kiváltott kemotaxisa. (Kemotaxis 2004, Szentendre 2004.) 

 58. Láng, O. A kemotaxis matematikai modelljei. Egy új predikciós modell alapjai. (Kemotaxis 2004, Szentendre 2004.)

 59. Birinyi, J. Alkalmasak-e a  formil-peptid komponenst tartalmazó peptid-konjugátumok a CDT-ben? Modell-kísérletek THP-1 monocita sejteken. (Kemotaxis 2004, Szentendre 2004.)

 60. Láng, J. A Tetrahymena mint a CDT modell-sejtje. (Kemotaxis 2004, Szentendre 2004.)

 61. Szabó, L. Béta ciklodextrinek kemotaktikus hatásának vizsgálata Tetrahymena modellen. (Kemotaxis 2004, Szentendre 2004.) 

 62. Kőhidai, L. Kemotaktikus drug-targeting (CDT) – Eredmények és perspektívák. (Kemotaxis 2004, Szentendre 2004.)

 63. Láng, O., Birinyi, J., Bai, K., Láng, J., Mező, G., Hudecz, F., Kőhidai, L. Kemotaktikus drug-targeting formil-peptidekkel.- Szerkezet/hatás kapcsolata és annak filogenetikai aspektusai. (VI. Magyar Genetikai Kongresszus és XIII. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok, Eger, 2005.)

 64. Kőhidai, L., Szabó, L., Láng, O., Katona, J., Csaba, Gy.: Kemotaktikus drug-targeting. – Ciklodextrin hordozókszerepének vizsgálata szteroidok és SXWS peptidek alkalmazásával egysejtű modell-rendszerben. (VI. Magyar Genetikai Kongresszus és XIII. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok, Eger, 2005.)

 65. Láng, O., Birinyi, J., Bai, K., Láng, J., Mező, G., Hudecz, F., Kőhidai, L. Peptid-konjugátumok alkalmazása kemotaktikus drug targetingben. (VII. Ph.D. Tudományos Napok, Budapest 2005.)

 66. Láng, O. Horváti, K., Bősze, Sz., Mező, G., Hudecz, F., Kőhidai, L. SXWS-szekvenciát tartalmazó konjugátumok sejtadhéziót és kemotaxist kiváltó hatása THP-1 monocitákon. – Kemotaktikus drug-targeting optimális hordozó-ligand összetételének modellezése. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Tudományos Ülése, Balatonszemes, 2005.) 

 67. Kőhidai, L., Bai, K., Láng, J., Birinyi, J. Láng, O., Hudecz, F., Mező, G. Kemotaktikus drug-targeting (CDT) - Methotrexatot tartalmazó oligotuftszin konjugátumok sejtfiziológiai hatásainak vizsgálata csillós és monocita modelleken. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Tudományos Ülése, Balatonszemes, 2005.)

 68. Kun, L., Tóth, M., Kőhidai, L., Süli-Vargha, H. Extracelluláris matrix specifikus rövid szekvenciák adhéziós és kemotaktikus hatásának vizsgálata monocita és fibroblaszt sejtvonalakon. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Tudományos Ülése, Balatonszemes, 2005.)

 69. Kőhidai, L., Láng, O., Mező, G. Hudecz, F. A kemoattraktáns molekulák családjának új tagjai: Az SXWS peptidek. (XXXV. MIT, Sopron, 2005.)

 70. Szabó, R., Peiser, L., Plüdemann, A., Mező, G., Bősze, Sz., Kőhidai, L., Gordon, S., Hudecz, F. Polilizin gerincű polipeptidek felvétele J774 sejtekbe és egér csontvelői eredetű makrofágokba. A scavenger receptor szerepe a polianionos polipeptidek sejtbe jutásában. (XXXV. MIT, Sopron, 2005.)

 71. Lajkó, E. Illóolajok hatása egysejtű csillós modell-sejtre  –  Monoterpének, poliacetilének és alkaloidok által kiváltott kemotaxis. (Kemotaxis 2005, Szentendre 2005.)

 72. Láng, O., Muto, Y., Kőhidai, L. Mozgásanalízis vizsgálat Tetrahymena modellen. (Kemotaxis 2005, Szentendre 2005.)

 73. Sáfár,  O.  A kemotaxis sztochasztikus modellezése. (Kemotaxis 2005, Szentendre 2005.)

 74. Hellinger, É., Hellinger, A. A hisztamin szerepe az orrpolipok patogenezisében. (Kemotaxis 2005, Szentendre 2005.)

 75. Kőhidai, L. Modern biológiai szemlélet új határvonalakkal - Genom, … proteom, … metabolom, talán „chemotaxom” ? (Kemotaxis 2005, Szentendre 2005.)

 76. Kun, L. THP-1 sejtek chemotaxis-adhéziós indexe (CAR). (Kemotaxis 2005, Szentendre 2005.)

 77. Birinyi, J. Methotrexat tartalmú konjugátumok kemotaktikus hatásának vizsgálata THP-1 monocitán.  (Kemotaxis 2005, Szentendre 2005.)

 78. Tarcsay, Á. Kemotaktikus tuftsin konjugátumok vizsgálata DD humán monocita sejtvonalon. (Kemotaxis 2005, Szentendre 2005.)

 79. Szabó, R. Enni vagy nem enni? Polilizin gerincű polipeptidek felvétele Tetrahymena, J774 és egér csontvelői makrofág sejtekbe. (Kemotaxis 2005, Szentendre 2005.)

 80. Kőhidai, L. Az alapkutatás örökzöldje – A kemotaxis kutatások múltja és jelene. (Fókuszban a kemotaxis, BIOMEDICA, Budapest, 2006)

 81. Kun, L. Vazoaktív peptidek és a migráció. (Fókuszban a kemotaxis, BIOMEDICA, Budapest, 2006)

 82. Láng, O. Új eljárások – A kemotaktikus drug-targeting. (Fókuszban a kemotaxis, BIOMEDICA, Budapest, 2006)

 83. Kun, L., Láng, O., Pállinger, É., Süli-Vargha, H., Tóth, M., Kőhidai, L. Kardiovaszkuláris remodeling: Vazoaktív peptidek (ATII, ET-1 és AP-13) adhéziót és kemotaxist befolyásoló hatása monociták és fibroblasztok esetében. (Magyar Kardiológusok Társasága 2006. évi Tudományos Kongresszusa, Balatonfüred, 2006.)

 84. Láng, O. A sejtek chemotaktikus válaszkészsége mint a drug-targeting új alternatívála. (Magyar Gyulladás Társaság ülése, Balatonöszöd, 2006.)

 85. Kőhidai, L. Chemotaxom – A chemotaxis sejtes és humorális rendszerének új megközelítése. (Magyar Gyulladás Társaság ülése, Balatonöszöd, 2006.)

 86. Bai, K. B., Láng, O., Matlakovics, B., Schlosser, G., Kőhidai, L., Hudecz, F., Mező, G. Kemotaktikus peptidek szerkezetének és pozíciójának hatása biokonjugátumok célbajuttatására. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Tudományos Ülése, Balatonszemes, 2006.)

 87. Lajkó, E., Andódy, K., Szabó, I. GnRH származékok kemotaktikus hatásának vizsgálata Tetrahymena modellen. (Kemotaxis 2006., Pécs, 2006.)

 88. Matlakovics, B., Bai, K. Tuftsin oldalláncot tartalmazó konjugátumok kemotaktikus hatása THP-1 monocitán. (Kemotaxis 2006., Pécs, 2006.)

 89. Tarcsay, Á., Bai, K., Láng, O., K. Menyhárd D., Mező, G., Kőhidai,L. Methotrexatot és formil peptideket tartalmazó konjugátumok alkalmazhatóságának vizsgálata kemotaxisra épülő irányított gyógyszer célbajuttatásban (CDT) DD monocita sejtvonalon. (Kemotaxis 2006., Pécs, 2006.)

 90. Hegedűs, A. Tetrahymena tenyészetek kora és kemotaktikus aktivitásuk közötti összefüggés vizsgálata - Eddig nem karakterizált exogén faktorok vizsgálata. (Kemotaxis 2006., Pécs, 2006.)

 91. Láng, O., Sipeki, N., Kőhidai, L. Eltérő sztereokonformációjú aminosavak kemotaktikus hatásának vizsgálata. (Kemotaxis 2006., Pécs, 2006.)

 92. Láng, J., Rákász, V., Pállinger, É., Magyar, A., Kőhidai, L. Íz- és szaganyagok kemotaktikus hatásának vizsgálata. (Kemotaxis 2006., Pécs, 2006.)

 93. Ashur, D., Bősze, Sz., Láng, O. Polilizin hordozóhoz kötött SXWS szekvenciák kemotaxist kiváltó hatása csillós és monocita modelleken. (Kemotaxis 2006., Pécs, 2006.)

 94. Kőhidai, L. Tetrahymena - Egy csillós eukaryota, mint a kemotaxis modell-sejtje. (Kemotaxis 2006., Pécs, 2006.)

 95. Lajkó, E., Andódy, K., Szabó, I., Mező, G., Kőhidai, L. GnRH-III származékok kemotaktikus hatása csillós, egysejtű modellen. (Ph.D. Tudományos Napok, Budapest 2007.)

 96. Kőhidai, L., Matlakovics, B., Bai, K.B., Láng, O., Hudecz, F., Mező, G. Tuftsin oldalláncot tartalmazó konjugátumok alkalmazhatóságának vizsgálata kemotaktikus drug targetingben. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Tudományos Ülése, Balatonszemes, 2007.)

 97. Lajkó, E., Andódy, K., Szabó, I., Mező, G., Kőhidai. L. GnRH analógok kemotaktikus hatásának összehasonlító vizsgálata Tetrahymena pyriformis protozoonon és Mono Mac 6 humán monocita sejtvonalon. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Tudományos Ülése, Balatonszemes, 2007.)

 98. Tarcsay, Á., Bai, K.B., Láng, O., K. Menyhárd D., Mező G., Kőhidai, L.  Kemotaxisra épülő irányított gyógyszer célbajuttatás (CDT) vizsgálata DD monocita sejtvonalon - Methotrexatot és formil peptideket tartalmazó konjugátumok alkalmazhatósága. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Tudományos Ülése, Balatonszemes, 2007.)

 99. Bai, K.B., Szabó. R., Láng, O., Kőhidai, L., Hudecz, F., Mező, G. Célzott sejtbejuttatásra alkalmas, új tuftsin alapú biokonjugátumok kemotaxisának és sejtbejutásának tanulmányozása. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Tudományos Ülése, Balatonszemes, 2007.)

 100. Kőhidai, L., Láng, O. Selection of the model-cell specific, optimal chemotaxis assay. (New Techniques in Chemotaxis Research, Workshop, Budapest, 2007)

 101.  Kőhidai, L. Novel applications of ibidi m-Slide for detection of chemotaxis -   Practical approaches. (New Techniques in Chemotaxis Research, Workshop, Budapest, 2007.)

 102.  Lajkó E., Szabó I., Mező G., Kőhidai L. GnRH analógok kemotaktikus hatásának vizsgálata MonoMac6 sejtvonalon. (Kemotaxis 2007, Budapest, 2007.)

 103.  Andódy K., Szabó I., Lajkó E. Daunomicin és doxorubicin tartalmú GnRH analógok hatásvizsgálata Tetrahymena modellen. (Kemotaxis 2007, Budapest, 2007.)

 104.  Hegedűs A., Láng O., Lajkó E., Kőhidai L. Kemotaxis assay-k összehasonlító elemzése adenokarcinóma sejtvonalakon - ECIS technika alkalmazásával. (Kemotaxis 2007, Budapest, 2007.)

 105.  Sipeki N., Láng O. A D aminosavak szerepe a sejtek proliferációjában és kemotaxisában. (Kemotaxis 2007, Budapest, 2007.)

 106.  Kőhidai L., Láng O., Szabó R., Mező G., Muto Y. Lassú mozgáselemek (creeping) vizsgálata Tetrahymena pyrifomris migrációjában ECIS technikával. (Kemotaxis 2007, Budapest, 2007.)

 107.  Bai, K.B., Láng, O., Kőhidai, L., Hudecz, F., Mező, G. Drug delivery and targeting, including the design, characterization and in vitro application of carrier systems. (9th International Symposium, Solid Phase Synthesis, Complementary Solution Methods & Combinatorial Libraries, Norwich, UK., 2007.)

 108.  Lajkó, E., Szabó, I., Mező, G., Kőhidai, L. GnRH-III alapú gyógyszer-célbajuttatási rendszerek kemotaktikus hatása humán monocita sejtekre. (Ph.D. Tudományos Napok, Budapest 2008.)

 109. Lajkó E., Szabó I., Andódy K., Hudecz F., Mező G., Kőhidai L. GnRH vegyesdimerek hatása csillós egysejtű és humán monocita modell-sejtek kemotaktikus válaszreakciójára. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Tudományos Ülése, Balatonszemes, 2008.)

 110. Láng O., Bai K., Mező G., Hudecz F., Varga G., Kőhidai L. Tuftsin alapú peptidkonjugátumok hatása ParC10 sejtekre - Impedancia mérésen alapuló adhézió és micro-motion vizsgálatok. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Tudományos Ülése, Balatonszemes, 2008.)

 111. Kőhidai L., Hegedűs A., Bai K.B., Láng O., Mező G., Hudecz F. Adenokarcinóma sejtvonalak (LM2 és LM3) fMLF-et tartalmazó peptidek által kiváltott kemotaxisa - Van-e ideális kemotaxis assay? (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Tudományos Ülése, Balatonszemes, 2008.)

 112. Bai K.B., Láng O., Kőhidai L., Hudecz F., Mező G. Hatóanyag szállító biokonjugátumok tervezése, szintézise és in vitro alkalmazása. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Tudományos Ülése, Balatonszemes, 2008.)

 113. Bai, K.B., Láng, O., Kőhidai, L., Hudecz, F., Mező, G. Chemotactic drug targeting (CDT) - Synthesis and in vitro aplication of chemotactic drug delivery systems. (30th European Peptide Symposium, Helsinki, 2008.)

 114.  Kőhidai, L. A haptotaxis mérésének gyakorlati kérdései - Felszínhez kötött gradiensek kialakításának lehetőségei. (Új Technikák a Kemotaxis Vizsgálatában, Budapest, 2008.)

 115. Diaz, E., Kőhidai, L., Rios, A., Vanegas, O., Padron, M., Romero, A., Machuca, C., Ponte-Sucre, A. Test in vitro chemotaxis, evaluation of "technical capillaries" in Leishmania braziliensis. (In vitro Evaluation by a two chamber capillary chemotaxis assay in Leishmania braziliensis) (LVIII Annual Convention of the Venezuelan Association for the Advancement of Science, Edo, Venezuela, 2008.)

 116.  Bai, K. B., Lang, O., Kohidai, L., Hudecz, F., Mezo, G. Design, characterization and in vitro applications of novel chemotactic peptide-based drug delivery systems against cancer. (20th Meeting of the European-Association-for-Cancer-Research, Lyon, France, 2008 - EJC Suppl. 6 (9):  141-141, 2008.)

 117. Kim, DY, Casale, D, Kim, MJ, Kőhidai, L Chemotaxis of Tetrahymena pyriformis in T Channel. (Kemotaxis 2009, Budapest, 2009).

 118. Bai, K.B., Lajkó, E., Láng, O., Kőhidai, L., Mező, G. Daunomicint tartalmazó Tp20 konjugátumok biológiai vizsgálata. (Kemotaxis 2009, Budapest, 2009).

 119. Mátyás, Cs., Kőhidai, Zs., Bai K.B., Mező, G., Láng, O. Tuftsin alapú CDT molekulák vizsgálata. (Kemotaxis 2009, Budapest, 2009).

 120. Láng, O., Sáfár, O., Bai, K.B., Mező, G., Varga, G., Kőhidai, L. Parotis sejtvonalak összehasonlító vizsgálata impedancia-alapú technikákkal. (Kemotaxis 2009, Budapest, 2009).

 121. Szemes, Á., Lajkó, E., Láng, O., Kovács, M., Kőhidai, L. Cukrok kemotaktikus hatásának vizsgálata Tetrahymena pyriformis modellsejten (Kemotaxis 2009, Budapest, 2009).

 122. Lajkó, E., Lengyel, J., Magyar, K., Kőhidai, L. Deprenyl és származékaival végzett adhézióvizsgálat adenokarcinoma sejtvonalakon ECIS rendszerben. (Kemotaxis 2009, Budapest, 2009).

 123. Polgár, L., Lajkó, E., Lengyel, J., Magyar, K., Kőhidai, L. Deprenyl és derivátumai kemotaktikus és sejtadhéziót befolyásoló hatásának összehasonlító elemzése Tetrahymena és Mono Mac 6 modellen. (Kemotaxis 2009, Budapest, 2009).

 124. Simonyi, D., Kőhidai, L. Aminosavak szinergista és antagonista kemotaktikus hatásai – Egyes fizikokémiai jellemzők jelentősége. (Kemotaxis 2009, Budapest, 2009)

 125. Szabó, R., Bánóczi, Z., Mező, G., Orbán, E., Láng, O., Kőhidai, L., Hudecz, F. Daunomycin-polypeptide conjugates with antitumour activity. (3rd Itracellular Delivery of Therapeutic Molecules: From Bench to Bedside, Montpellier, France, 2009).

 126. Láng, O., Sáfár, O., Bai, K.B., Mező, G., Varga,  G., Kőhidai, L. Impedancia mérésen alapuló adhézió vizsgálatok ECIS és xCELLigence készülékekkel – Összehasonlító elemzés parotis sejtvonalakon. (VIII. Magyar Genetikai Kongresszus / XV. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok,  Nyíregyháza, 2009)

 127. Lajkó, E., Szabó, I., Mező, G., Kőhidai, L. GnRH-III alapú konjugátumok kemotaktikus és adhéziót befolyásoló hatásának összehasonlító elemzése. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése Balatonszemes 2009.)

 128. Bai,  K.B., Lajkó, E., Láng, O., Kőhidai, L., Mező, G. Irányított, daunomicint tartalmazó konjugátumok szintézise és in vitro biológiai vizsgálata. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése Balatonszemes 2009.) 

 129. Láng, O., Bai, K.B., Földes, A., Varga, G., Mező, G., Kőhidai, L. Epithel sejtek adhéziójának és migrációjának impedancia alapú vizsgálata - Tuftsin konjugátumok sejttípus függő hatásai. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése Balatonszemes 2009.) 

 130. Simonyi, D., Lajkó, E., Láng, O., Kőhidai, L. Aminosavak kemotaxist kiváltó hatásai - Az alkalmazott ligandumok fizikokémiai jellege és a migrációra kifejtett hatás közötti összefüggések vizsgálata. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése Balatonszemes 2009.) 

 131. Kőhidai, Zs., Mátyás, Cs., Bai, K.B., Mező, G., Láng, O., Kőhidai, L.  Kemotaktikus drug targeting konjugátumok összehasonlító vizsgálata csillós egysejt_ és monocita modell-sejteken. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése Balatonszemes 2009.)

 132. Lajkó, E., Lengyel, J., Magyar, K., Kőhidai, L. Deprenyl és származékainak hatása a sejtek letapadására. Impedancia mérésen alapuló adhézióvizsgálat adenokarcinoma sejtvonalakon (LM2, LM3). (Ph.D. Tudományos Napok, Budapest 2009.)

 133. Kohidai, L., Lang, O., Safar, O., Lajko, E., Szabo, R., Mezo, G., Muto, M. Application of ECIS technique to detect slow swimming elements (creeping) of migration in the ciliate Tetrahymena pyrifomris. 1st ECIS Meeting, Regensburg, 2009.)

 134. Kohidai, L. Comparative study of ECIS and classical, end-point measuring adhesion- chemotaxis techniques. - Development of novel chemotactic drug-targeting (CDT) substances. (1st ECIS Meeting, Regensburg, 2009.)

 135. Mátyás, Cs., Kőhidai, Zs., Bai K. B., Mező, G., Láng, O., Kőhidai, L. Oligotuftsin bázisú kemotaktikus drug-targeting konjugátumok vizsgálata - sejtadhézió és citotoxicitás vizsgálati eredmények a kemotaxis fényében. (Kemotaxis 2010, Budapest, 2010.)

 136. Slezák, S., Lajkó, E., Kőhidai, L. A creviculáris folyadék sejtjeinek vizsgálata kemotaktikus drug targeting ligandok segítségével. (Kemotaxis 2010, Budapest, 2010.)

 137. Simonyi, D., Láng, J., Láng, O., Pungor, A., Kőhidai, L. Nano ezüst részecskék biológiai hatásának vizsgálata THP1 monocyta modellen. (Kemotaxis 2010, Budapest, 2010.)

 138. Polgár, L., Lajkó, E., Lengyel, J., Magyar, K., Kőhidai, L. Deprenyl és derivátumai humán daganatsejtek kemotaktikus és sejtadhéziós válaszát befolyásoló hatásának vizsgálata. (Kemotaxis 2010, Budapest, 2010.)

 139. Lajkó, E., Polgár, L., Miklya, I., Kőhidai, L. Enhancer vegyületek sejt adhézióra és kemotaxisra kifejtett, hatásai. (Kemotaxis 2010, Budapest, 2010.)

 140. Láng, J. Nem-szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek ökotoxikológiai vonatkozásai.

 141. Láng, O., Wegener, J., Kőhidai, L. A micromotion és a metsztatikus potenciál összefüggéseinek vizsgálata tumor sejtvonalakon. (Kemotaxis 2010, Budapest, 2010.)

 142. Kőhidai, L., Lajkó, E., Láng, O., Molnár, V., Losonczy, E., Pribenszky, Cs., Pállinger, É. Az implantáció vizsgálatának új modellje – Egér embriók implantációjának impedancia alapú regisztálása. (Kemotaxis 2010, Budapest, 2010.)

 143.  Lajkó, E., Szabó, I., Mező G., Manea, M., Kőhidai, L.  Tumorellenes hatóanyagot tartalmazó GnRH-III alapú konjugátumok sejtadhéziót befolyásoló és citotoxikus hatásának vizsgálata. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése Balatonszemes 2010.)

 144. Láng, O., Slezák, S., Lajkó, E., Bai, K. B., Mező, G., Kőhidai, L. Tuftsin oligomerek hatása a sejtadhézióra. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése Balatonszemes 2010.)

 145.  Bukosza, É.N., Petrovics, A., Babos, F., Benyhe, S., Magyar, A., Kőhidai, L. Egy ősi opioid-család citokin-szer hatásai: Met-enkefalin származékok kemotaktikus vizsgálata csillós és monocita modellsejteken. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése Balatonszemes 2010.)

 146. Kőhidai, L. Sejtfiziológiai paraméterek impedancia alapú mérése az xCELLigence / CASY műszercsalád berendezéseivel. (Debrecen/Budapest, 2010.)

 147. Kohidai, L., Lajko, E., Lang, O., Igaz, A., Lengyel, J. Magyar K. Cell adhesion induced by Deprenyl and its derivatives - Investigations of adenocarcinoma cell lines (LM2, LM3) by ECIS technique and introduction Cell-LED® a new lighting equipment dedicated to ECIS. (2010 ECIS Users Meeting, Rensselaerville, USA, 2010.)

 148. Lang, O., Kohidai, L., Wegener, J. Micromotion analysis as a tool for screening the metastatic potential of malignant tumor cells. (2010 ECIS Users Meeting, Rensselaerville, USA, 2010.)

 149.  Kőhidai, L. Migráció vizsgálata kóros sejtekben - Az xCELLigence SP és DP alkalmazásai. (II. PHC Nap, Herceghalom, 2010.)

 150.  Lajkó, E., Leurs, U., Manea, M., Szabó, I., Mező, G., Kőhidai, L. Tumorellenes hatóanyagok szelektív célbajuttatására alkalmas GnRH-III alapú konjugátumok in vitro vizsgálata. (Semmelweis Egyetem PhD Tudományos Napok, Budapest, 2011.) - Dícsérő oklevél

 151.  Sáfár, O., Hegedűs, A., Kőhidai, L. A Keller-Segel modell alkalmazása csillós egysejtű rendszerre. (Semmelweis Egyetem PhD Tudományos Napok, Budapest, 2011.)

 152. Lazáry, Á., Kőhidai, L., Molnár, V., Láng, O., Varga P.P. Szöveti citokinmintázat akut és krónikus ágyéki porckorongsérvben  (Magyar Ortopéd Társaság es Magyar Traumatológus Társaság 2011. évi Közös Kongresszusa, Debrecen, 2011.)

 153. Láng, O., Láng, J., Mező, G., Hudecz, F., Kőhidai, L. Tetrahymena responses to vertebrate type cytokine receptor sequences - Structure- function relationships of (W)SXWS peptide library. (Ciliate Molecular Biology, FASEB SRC, Crete, 2011.)

 154.  Kohidai, L., Szemes, A., Lajko, E., Lang, O. Chemotaxis induced by mono- and disaccharides in Tetrahymena pyriformis GL.  (Ciliate Molecular Biology, FASEB SRC, Crete, 2011.)

 155.  Kőhidai, L., Láng, O., Simonyi, D., Láng, J., Lajkó, E., Oláh, Cs., Pungor, A. Cell physiological effects elicited by silver nanoparticles - cytotoxicity, cell adhesion and migration monitored by impedanciometry in human THP-1 monocyte and HMEC-1 endothe cell lines. (1st Conference on Impedance-Based Cellular Assays, Regensburg, Germany, 2011.)

 156. Mező, G., Szabó, A., Lajkó, E., Szabó, I., Manea, M., Láng, O., Kőhidai, L. Peptide-drug bioconjugates containing different targeting moieties - The influence of the peptide carrier on the antitumor activity of drug containing bioconjugates. (4th European Conference on Chemistry for Life Sciences, Budapest, 2011.)

 157. Láng, J., Pomázi, K., Bősze. Sz., Mező, G., Hudecz, F., Kőhidai, L. Influence of physicochemical moieties of WSXWS-oligotuftsin conjugates on adhesion and chemotaxis - Effects of WSXWS-oligotuftsin conjugates on adhesion and chemotaxis on eukaryotic model cells. (4th European Conference on Chemistry for Life Sciences, Budapest, 2011.)

 158. Mező, G., Szabó, I., Szabó, A., Lajkó, E., Láng, O., Kőhidai, L. Hatóanyag célba juttatására alkalmas peptid hordozók összehasonlítása. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése Balatonszemes 2011.)

 159. Lajkó, E., Leurs, E., Szabó, I., Mező, G., Manea, M., Kőhidai, L. Hatóanyag-szállító GnRH-III konjugátumok szerkezet-hatás vizsgálata adhéziót moduláló és antiproliferatív karakterük alapján. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése Balatonszemes 2011.)

 160. Lajkó, E., Pállinger, É., Szabó, I., Mező, G., Kőhidai, L., Csaba, G. GnRH származékok és gonadotropinok összehasonlító elemzése Tetrahymena pyriformis hormonszint és mozgásállapot változása alapján. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése Balatonszemes 2011.)

 161. Láng, J., Pomázi, K., Láng, O., Bősze, Sz., Mező, G., Hudecz, F., Kőhidai, L. W-S-EWS-oligotuftsin konjugátumok sejtadhézióra és kemotaxisra kifejtett hatásainak vizsgálata eukaryóta modell-sejteken. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése Balatonszemes 2011.)

 162. Bukosza, É. N., Lajkó, E., Babos, F., Benyhe, S., Magyar, A., Kőhidai, L. Met- és Leu-enkefalin származékok sejtadhézióra és kemotaxisra kifejtett hatásainakvizsgálata csillós és magasabb rendű eukaryóta modellsejteken. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése Balatonszemes 2011.)

 163. Polgár, L. Measurment of platelet adhesion using impedance based technique. (Semmelweis Egyetem, PhD Tudományos Napok, Budapest 2012.)  - Dícsérő oklevél

 164. Láng, J., Kőhidai, L. Impact of the aquatic pollutant human pharmaceuticals and their mixtures on the proliferation and migratory behavior of the freshwater ciliate Tetrahymena pyriformis. (Semmelweis Egyetem, PhD Tudományos Napok, Budapest, 2012.)

 165. Kosztin, A., Lendvai, Zs., Kőhidai, L., Polgár, L., Bagyura, Zs., Németh, T., Soós, P., Merkely, B., Földes, G. Őssejt eredetű endothel sejtek autokrin és parakrin hatásainak vizsgálata. (Magyar Kardiológusok Társasága 2012. évi Tudományos Kongresszusa, Balatonfüred, 1012.) - Experimentális Szekció 3. Díj

 166. Láng, O., Kőhidai, L. Sejtélettani folyamatok követése impedimetriai módszerekkel- Peptidek hatásvizsgálatának új lehetőségei. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes 2012.)

 167. Kőhidai, L., Lajkó, E., Szabó, I., Mező, G., Baláspiri, L. A galaninok új arca: Sejtadhézióra kifejtett hatások monocyta és endothel modell-sejteken. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes 2012.)

 168. Lajkó, E., Polgár, L., Leurs, U., Manea, M., Szabó, I., Magyar, K., Mező, G., Kőhidai, L. A GnRH konjugátumok és deprenyl származékok, mint lehetséges antimetasztatikus ágensek hatása a tumorsejtek osztódására, adhéziójára és migrációjára. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes 2012.)

 169. Láng, J., Simonyi, D., Láng, O., Kőhidai, L. Aminosav párok együttes hatása a csillós egysejtű Tetrahymena pyriformis kemotaxisára. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes 2012.)

 170. Kőhidai, L., Lajkó, E, Láng, J., Láng, O., Vizi, T., Csaba, G., Pállinger, É. Apoptotic and anti-apoptotic effects of prenatal drugs in BeWo human trophoblast cells. (xCELLigence System - Global User Conference 2012, Stockholm, 2012.)

 171. Polgár, L., Soós, P., Lajkó, E., Láng, O., Merkely, B., Kőhidai, L. Thrombocyta-adhézió vizsgálata impedimetriai módszer segítségével. (Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság XI. Kongresszusa, Alsópáhok, 2012.)

 172. Enyedi, K.N., Lajkó, E., Kőhidai, L., Mező, G. Összefüggések a cikloNGR peptidek stabilitása és sejtadhézióra gyakorolt hatásuk között. (Kemotaxis 2012 Workshop. Budapest, 2012.)

 173. Nagy, K., Láng, O., Láng, J., Kőhidai, L., Varga, G. Fogeredetű őssejtek adhéziója és proliferációja HydroMatrix-on. (Kemotaxis 2012 Workshop. Budapest, 2012.)

 174. Láng, O., Dávid, G., Wegener, J., Kőhidai, L. Elektromos zaj-jelenségek időfüggésének jellemzése impedimetriai eszközökkel (ECIS) melanoma sejtvonalakon. (Kemotaxis 2012 Workshop. Budapest, 2012.)

 175. Polgár, L., Soós, P., Kőhidai, L. Heparin thrombocyta-adhéziót befolyásoló hatásának vizsgálata impedimetriai módszerrel. (Kemotaxis 2012 Workshop. Budapest, 2012.)

 176. Lajkó, E., Bányai, P., Szőke, É., Kőhidai, L. Rubia tinctorum antrakinon származékainak in vitro vizsgálata melanóma modell-sejteken. (Kemotaxis 2012 Workshop. Budapest, 2012.)

 177. Pomázi, K., Láng, J., Láng, O., Bősze, Sz., Mező, G., Kőhidai, L. Natív és OT20 konjugált W-S-EWS peptidek hatása egér és humán sejtvonalak adhéziójára és migrációjára. (Kemotaxis 2012 Workshop. Budapest, 2012.)

 178. Láng, J., Láng, O., Kőhidai, L. Vizi szennyező gyógyszerhatóanyagok sejtélettani hatásai – Eukaryóta egysejtű és emberi sejtvonalak összehasonlító elemzése. (Kemotaxis 2012 Workshop. Budapest, 2012.)

 179. Kőhidai, L., Lajkó, E., Láng, J., Láng, O., Vizi, T., Csaba, Gy., Pállinger, É. Prenatálisan alkalmazott gyógyszerek apoptotikus és anti-apoptotikus hatásainak vizsgálata BeWo human trofoblaszt sejteken. (Kemotaxis 2012 Workshop. Budapest, 2012.)

 

 

 

 

 

                Poster Presentations

 

2023

 1. Kalabay M. Tumor inhibitory mechanism of novel tamoxifen derivatives on breast- and pancreatic cancer cell lines. PhD Scientific Days, Budapest, 2023 (Tutor: Kőhidai L.)

 2. Szász Zs, Enyedi KN, Fekete N, Mező G, Kőhidai L, Lajkó E. Investigation of GSSEQLYL-based daunorubicin conjugates on pancreas adenocarcinoma cell line. Peptide Chemistry Symposium, Balatonszemes, 2023

 

2022

 1. Dókus LE, Lajkó E, Vári-Mező D, Kőhidai L, Mező G. Development of pancreatic tumor specific daunomycin – peptide conjugates using homing peptides selected by phage display technique. 36th European and the 12th International Peptide Symposium, Sitges, Spain, 2022

 2. Szász Zs, Kőhidai L, Lajkó E. Analysis of gene expression underlying the antitumor activity of TIC-10 and its fluorinated derivatives in a gemcitabine-resistant pancreatic adenocarcinoma cell line. (PhD Scientific Days 2022, Budapest, 2022) (Tutor: Kőhidai, L, Lajkó E.)

 

2021

 1. Takács A, Szász Zs, Kalabay M, Bárány P, Csámpai A, Hegyesi H, Láng O, Lajkó E, Kőhidai. Synergy of Bortezomib and TIC10 in melanoma in vitro. (PhD Scientific Days 2021, Budapest, 2021)  - Section Award

 2.  Szász Zs, Takács A, Kőhidai L. Investigation of the effects of the TIC-10 molecule and its halogenated derivatives on PANC-1 cell line. (PhD Scientific Days 2021, Budapest, 2021)

 3. Kalabay M, Szász Zs, Lajkó E, Láng O, Csámpai A, Jernei T, Takács A, Kőhidai L. Tamoxifen származékok hatásmechanizmusának vizsgálata pancreas és emlő tumor sejtvonalakon. (25. Korányi Frigyes Tudományos Fórum, Budapest, 2021) - Award II

 4. Szász Zs, Takács A, Kőhidai L. Halogénezett TIC-10 származékok összehasonlító vizsgálata hasnyálmirigy tumor-sejtvonalon. (25. Korányi Frigyes Tudományos Fórum, Budapest, 2021)

 

2020

 1. Takács A, Lajkó E, Láng O, Istenes I, Kőhidai L. Alpha-lipoic acid alters the antitumor effect of bortezomib in melanoma cells in vitro. (PhD Scientific Days, Semmelweis University, Budapest, 2020)

 2. Kalabay M, Szász Zs, Lajkó E, Láng O, Csámpai A, Takács A, Kőhidai L. Investigation of the antitumor effects of tamoxifen and its ferrocene-linked derivate on pancreatic and breast cancer cell lines. (Hungarian Medical Association of America, Balatonfüred, 2020)

 

2018 - 2019

 1. Bertók B, Dormán Gy, Magyar Cs, Láng O, Kőhidai L, Mező G. Új, célzó peptidekkel konjugálható, apoptózist kiváltó, ún. "warhead" molekulák tervezése és előállítása tumorok szelektív kezelésére. (MKE Vegyészkonferencia, Eger, 2019)

 2. Kovács ÁF, Fekete N, Kőhidai L, Buzás EI, Pállinger É. Unravelling the role of HSPE1 in regulatory T cell heterogeneity identified by a single-cell transcriptomic approach. (European Human Genetics Conference, Gothenburg, Sweden, 2019)

 3. Kőhidai L, Lajkó E, Dókus L, Láng O, Jernei T, Takács A, Bárány P, Enyedi K, Németh Zs, Csámpai A, Pállinger É, Mező G. Impedance-based analysis – A dedicated technique to characterize efficacy of novel antitumour compounds. (Hungarian Molecular Life Science 2019, Eger, 2019)

 4. Láng O, Takács A, Lajkó Eszter, Mádi B, Kalabay M, Pállinger É, Magyar Cs, Bertók B, Dormán Gy, Mező G, Kőhidai L. Design of novel heterocyclic molecules for apoptosis induction. (Hungarian Molecular Life Science 2019, Eger, 2019)

 5. Bertók B, Dormán Gy, Várkonyi Z, Magyar Cs, Kőhiai L, László O.  Parget Oriented Library Platform - Új fókuszált szigma receptor molekulakönyvtárak tervezése és előállítása. (Gyógyszer Innováció 2019, Gárdony)

 6. Láng O, Takács A, Lajkó E, Madi B, Kalabay M, Pállinger É, Magyar Cs, Dormán Gy, Mező G, Bertók B, Kőhidai L. Impedance-based screening of novel heterocyclic molecules designed for apoptosis induction. (4th Conference on Impedance-Based Cellular Assays - IBCA2018, Edinburgh, 2018)

 7. Lajkó E, Tuka B, Fülöp F, Toldi J, Vécsei L, Kőhidai L. Investigation of the effects of neuroprotective molecules on endothelial functions by impedimetry and holographic microscopy. (4th Conference on Impedance-Based Cellular Assays - IBCA2018, Edinburgh, 2018)

 8. Jernei T, Duró C, Takács A, Lajkó E, Láng O, Kőhidai L, Szabó R, Bősze Sz, Csámpai A. Synthesis, structure and antiproliferative activity of novel cinchona-chalcone hybrids with triazolyl linkers. (COST Action CM1407, 5th MC/WG Meeting, Salini Resort, Malta, 2018)

 9. Bárány P, Németh Zs, Kovács I, Szabó CsL, Takács A, Lajkó E, Láng O, Kőhidai L, Csámpai A. Synthesis and in vitro evaluation of novel ferrocene-containing hybrids of ONC201.

 10. Dókus LE, Lajkó E, Láng O, Kőhidai L, Mező G. Development of daunomycin-peptide conjugates for pancreatic tumor targeting. (Rimini Peptides 2018, Rimini, 2018)

 11. Fazekas R, Molnár B, Kőhidai L, Láng O, Molnár E, Gánti B, Michailovits G, Windisch P, Vág J. A novel technique to monitor graft incorporation in human gingiva. (Europerio9, Amsterdam, Netherland, Abstract PR313, 2018)
   

 

2017

 1. Lajkó, E., Magyar, K., Kőhidai, L. Real-time monitoring the endothelial reaction induced by R-deprenyl using holographic microscopy and impedance-based method. (Microscopy Conference 2017, Lausanne, Switzerland, 2017)

 2. Giammarresi M, Díaz E, Vanegas O, Kőhidai L, Padrón Nieves M, Ponte-Sucre A. Role of CGRP1 , NK1 and VPAC receptors on chemotactic responses induces by putative ligands in vitro on promastigotes of Leishmania (Viannia) braziliensis. (Chemotaxis Workshop 2017, Budapest, 2017)

 3. Takács, A., Lajkó, E., Istenes, I., Kőhidai, L., Láng, O. Study of the apoptotic and cell cycle modulator effects of bortezomib in combination with antioxidants in melanoma and myeloma cell lines. (Chemotaxis Workshop 2017, Budapest, 2017)

 4. Lajkó, E., Magyar, K., Kőhidai, L. Impedimetric and holographic microscopic measurements on endothelial cell reactions induced by R-deprenyl. (Chemotaxis Workshop 2017, Budapest, 2017)

 5. Khorolsuren, Z.,  Lang, O., Pallinger, E., Foldes, A., Vag, J., Kohidai, L. Functional characterization of PDLSC maintained on synthetic peptide coated surface. (Hungarian Molecular Life Sciences Conference 2017, Eger, 2017)

 6. Krausz, M., Kovács, ÁF., Kőhidai, L., Pállinger, É., Láng, O. Physiological effects of melanoma derived extracellular vesicles on immune cells. (Hungarian Molecular Life Sciences Conference 2017, Eger, 2017)

 7. Kőhidai, L., Hamada, M., Tziakouri, A., Lajkó, E., Horváti,  K.,  Mező, G., Muto, Y., Láng, O. Molecular evolution of CCL2 chemokines – Chemotactic ability of 47R, 72K and 89H pentapeptide libraries of MCP-1 in Tetrahymena. (Hungarian Molecular Life Sciences Conference 2017, Eger, 2017)

 8. Lang, O., Debrei, D., Kőhidai, Zs., Mező, G, Kőhidai, L. Screening of tuftsin based oligopeptide library on model cells of oral cavity. (Hungarian Molecular Life Sciences Conference 2017, Eger, 2017)

 9. Lajkó, E., Magyar, K., Kőhidai, L. Study of the effect of R-deprenyl on endothelial function by impedimetry and holographic phase imaging. (Hungarian Molecular Life Sciences Conference 2017, Eger, 2017)

 10. Lajkó, E.,  Law, J.K-Y., Spring, S., Hempel, F.,  Láng, O.,  Mező, G., Ingebrandt, S., Kőhidai, L.  Monitoring the tumor selective effects of GnRH-drug conjugates with FET- and MEA-based methods. (Hungarian Molecular Life Sciences Conference 2017, Eger, 2017)

 11. Takács, A., Lajkó, E., Istenes, I., Kőhidai, L., Láng, O. The molecular background of the effectiveness of bortezomib in combination with antioxidants in melanoma and myeloma cell lines. (Hungarian Molecular Life Sciences Conference 2017, Eger, 2017)

 

2016

 1. Takács, A., Lajkó, E., Istenes, I., Kőhidai, L., Láng, O. Comparative study on the effectiveness of bortezomib in combination with alpha lipoic acid and thiamine in melanoma and myeloma cell lines. (3rd Conference on Impedance-Based Cellular Assays, Regensburg, 2016)

 2. Lajkó, E., Spring, S., Láng, O., Ingebrandt, S., Mező, G., Kőhidai, L. Impedance-based analysis and holographic phase imaging of the GnRH-III-based drug-targeting in melanoma cells. (3rd Conference on Impedance-Based Cellular Assays, Regensburg, 2016)

 3. Kovács, Á.F., Láng, O., Kőhidai, L., Rigó, L., Fekete, N., Buzás, E.I., Pállinger, É. Impact of preeclampsia-associated extracellular vesicles on the monocyte-macrophage system: an in vitro analysis. (ISEV 2016 Annual Meeting, Rotterdam, 2016)

 

2015

 1. Láng, O., Láng, J., Sivaniah, E., Kőhidai, L. Mechanopharmacological screening platform. (Hungarian Molecular Life Sciences Conference 2015, Eger, Hungary, 2015)

 2. Láng, O.,  Kőhidai, Zs.,  Nagy, K., Láng, J., Nagy, K., Perczel-Kovách, K.,  Lohinai, Zs., Varga, G., Kőhidai, L. Biological effect of mouthwash compounds on dental stem cells and gingival epithelium. (Hungarian Molecular Life Sciences Conference 2015, Eger, Hungary, 2015)

 3. Biri, B., Kiss, B.,  Király, R., Schlosser, G., Láng, O., Kőhidai, L., Fésüs, L., Nyitray, L. Metastasis-associated S100A4 serves as a specific amine substrate for tissue transglutaminase-2.  (Hungarian Molecular Life Sciences Conference 2015, Eger, Hungary, 2015)

 

   2014

 1. Kosztin, A., Polgár, L., Kőhidai, L., Várnai, P., Gara, E., Skopál, J., Harding, S., Merkely, B., Földes, G. Angiogenic and positive inotropic effects of apelin fragments on human pluripotein stem cell-derived cardivascular cells. (FEPS-2014, Budapest, 2014)

 2. Lajkó, E., Mércz, K., Polgár, L., Manea, M., Szabó, I., Pállinger, É., Mező, G., Kőhidai, L. Investigations on the prospective use of GnRH-III based conjugates for targeted chemotherapy as drug delivery systems in different tumor cells. (The 11th International Symposium on GnRH, Salzburg, Austria, 2014)

 3. Enyedi, K.N., Kőhidai, L., Lajkó, E., Mező, G. Targeting cancer-associated fibroblast by their tumor specific receptors. (EU COST, Chemical Approaches to Targeting Drug Resistance in Cancer Stem Cells - 2nd Working Group Meeting, Budapest, Hungary, 2014)

 4. Istenes I., Lajkó, E., Takács, A., Láng, O., Kőhidai, L.,  Demeter, J., Nagy,  Zs. Alfa liponsav és bortezomib együttes in vitro adásának vizsgálata U266 myeloma sejtvonalon.  (Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaság 19. Lymphoma Konferencia, Tata, 2014)

 5. Giammarresi, M., Vanegas, O., Díaz, E., Köhidai, L., Padrón M., Ponte-Sucre, A. Papel de los receptores NK1 en la respuesta quimiotáctica inducida in vitro por SP en promastigotes de Leishmania (Viannia) braziliensis. (V Jornadas del Postgrado de Farmacología, (sin libro de resúmenes), Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2014.)

 6. Giammarresi, M., Vanegas, O., Díaz, E., Köhidai, L., Padrón M., Ponte-Sucre, A. Papel de los receptores NK1 en la respuesta quimiotáctica inducida in vitro por SP en promastigotes de Leishmania (Viannia) braziliensis. (LXV Convención Anual de AsoVAC. Caracas, Venezuela, 2014.)

 

2013

 1. Slezák, S., Lajkó, E., Pállinger, É., Bai, K.B., Mező, G., Kőhidai, L. Monitoring of the adhesion of crevicular fluid cells and its modification by oligotuftsin derivatives.  (PhD Scientific Days 2013, Budapest, 2013.)

 2. Lajkó, E., Bányai, P., Szőke, É., Kőhidai, L. Anthraquinone components of Rubia tinctorum as candidate anticancer agents for drug targeting. (PhD Scientific Days 2013, Budapest, 2013.) - Dícsérő oklevél

 3. Lajkó, E., Bányai, P., Szőke, É., Kőhidai, L. The anthraquinone components of Rubia tinctorum L are suitable anticancer drugs for application in targeted tumor therapy. (1st European PhD Conference, Budapest, 2013.)

 4. Lajkó, E., Bányai, P., Zámbó, Zs., Szőke, É., Kőhidai, L. Natural cancer therapeutics – The effects of anthraquinones derived from Rubia tinctorum L. on melanoma cell lines. (2nd Conference on Impedance-Based Cellular Assays - IBCA2013, Budapest, 2013.)

 5. Kosztin, A., Polgár, L., Kőhidai, L., Földes, G. Angiogenic effect of human pluripotent stem cell-derived endothelial cells. (2nd Conference on Impedance-Based Cellular Assays - IBCA2013, Budapest, 2013.)

 6. Polgár, L., Soós, P., Lajkó, E., Láng, O., Merkely, B., Kőhidai, L. Measurement of platelet function with impedimetry - The effect of agonists and heparin on adhesion and spreading of human platelets. (2nd Conference on Impedance-Based Cellular Assays - IBCA2013, Budapest, 2013.)

 7. Biri, B., Láng, O., Méhes, E., Czirók, A., Kőhidai, L., Nyitray, L. Motility and adhesion assays related to the effect of metastasis-associated S100A4 protein. (2nd Conference on Impedance-Based Cellular Assays - IBCA2013, Budapest, 2013.)

 8. Láng, J., Kuo, R., Láng, O., Kőhidai, L., Sivaniah, E. Study of the interdependence of cell adhesion migration and mechanosensing using a complex, innovative approach. (2nd Conference on Impedance-Based Cellular Assays - IBCA2013, Budapest, 2013.)

 9. Slezák, S., Lajkó, E., Pállinger, É., Bai, K.B., Mező, G., Gera, I., Kőhidai, L. Monitoring of the effect of oligotuftsin derivatives on the adhesion of crevicular fluid cells. (2nd Conference on Impedance-Based Cellular Assays - IBCA2013, Budapest, 2013.)

 10. Lajkó, E., Mércz, K., Manea, M., Mező, G., Kőhidai, L., Pállinger, É.  Cell adhesion and proliferation of BeWo choriocarcinoma cell line induced by GnRH-III based targeted systems.  (2nd Conference on Impedance-Based Cellular Assays - IBCA2013, Budapest, 2013.)

 11. Bäcker, H., Polgár, L., Soós, P., Lajkó, E., Láng, O., Weymann, A., Szabó, G., Kőhidai, L. Effect of heart scaffold ECM proteins on cell adhesion of cardiac myocytes - Model experiments of cell adhesion based loading of porcine heart scaffold. (2nd Conference on Impedance-Based Cellular Assays - IBCA2013, Budapest, 2013.)

 12. Németh, A., Bodor, Cs., Mirzahosseini, S., Kőhidai, L., Rosivall, L. Comparing the effects of VEGF and angiotensin II on endothelial permeability measured by ECIS and transwell assay. (2nd Conference on Impedance-Based Cellular Assays - IBCA2013, Budapest, 2013.)
 13. Giammarresi, N., Vanegas, O., Diaz, E., Köhidai, L., Padrón Nieves, M., Ponte-Sucre, A. Role of CGRP1 and Y1 receptor on in vitro chemotactic responses of Leishmania braziliensis. World Congress of Leishmaniasis. (Libro de RESUMENES, P017, PORTO DE Galinhas, Pernambuco, Brazil, 2013.)

 

 

1992-2012

 1. Kőhidai, L., Karsa, J., Csaba, G. Effects of atrial natriuretic peptide on the "hearthless" Tetrahymena. 1st European Congress of Protozoology,  Reading, Europen J. Protistology, No74  p.346 (1992.)

 2. Kőhidai, L., Csaba, G. Chemotaxis of Tetrahymena: Insulin variants for therapeutic use and hormonal imprinting. International Congress of Protozoology, Berlin, (1993.)

 3. Kőhidai, L., Csaba, G. Chemoattractant effect of amino acids on Tetrahymena pyriformis - Evolutionary aspects of signal transduction. Semmelweis Tudományos Fórum, No. 17,  p. 10 (1993.)

 4. Wágner, J., Kőhidai, L., Jánosi, I.Computer aided morphological analysis of unicellular cells by Biomorph 1.0  Semmelweis Tudományos Fórum, SOTE, No34 pp. 18-19 (1994.)

 5. Kőhidai, L., Soós, P., Csaba, G. Effects of dipeptides containing the amino acid, proline on the chemotaxis of Tetrahymena pyriformis. Evolutionary conclusions on the formation of hormone receptors and hormones. (Semmelweis Tudományos Fórum, Medical Science Monitor, 2(3) No.48 p.18 1996.)

 6. Kőhidai, L., Soós, P., Csaba, G. Effects of dipeptides containing the amino acid, proline on the chemotaxis of Tetrahymena pyriformis. Evolutionary conclusions on the formation of hormone receptors and hormones. (poszter - STF 1996.)

 7. Kőhidai, L. Chemotaxis: A model in research of signal molecules.  4th International Congress of  the WHMA, Budapest, 1998.)

 8. Schiess, N., Csaba, G., Kőhidai, L. Chemotactic effects of histamine in Tetrahymena pyriformis. (AHHKT Új eredmények a hisztamin kutatásokban, Budapest, 1998.)

 9. Kőhidai, L., Tóth, K., Csaba, G. Molecule dependent chemotactic effects of the endothelin family. (STF 1998.)

 10. Kőhidai, L., Láng, O., Török, K., Csaba G. Chemotactic selection of Tetrahymena cells with amino acids and dipeptides containing carboxyterminal proline. (VII. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok, Budapest, 1999.)

 11. Kőhidai, L., Keresztesi, M., Csaba, G. Characterization of endogenous substances of Tetrahymena. (VII. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok, Budapest, 1999.)

 12. Illyés E., Kőhidai, L., Bősze, Sz., Láng, O., Szabó, P., Vékey, K., Medzihradszky-Schweiger, H., Sebestyén, F., Hudecz, F. New chemotactic peptides. (Peptide Conference, Montpellier, 2000.)

 13. Mező, G., Kalászi, A., Mihala, N., Reményi, J., Majer, Zs., Láng, O., Kőhidai, L., Barna, K., Gaál, D. Synthesis of new carrier molecules based on repeated tuftsin sequences. (Peptide Conference, Montpellier, 2000.)

 14. Mező, G., Hilbert, Á., Kalászi, A., Mihala, N., Schlosser, G., Reményi, J., Barna, K., Gaál, D., Láng, O., Kőhidai, L., Erdei A., Hudecz, F. Oligo-tuftsin alapu hordozó molekulák alkalmazása szintetikus vakcinák kialakításában. (MIT XXX., Budapest, 2000.)

 15. Szabó, R., Pállinger, É., Mező, G., Kőhidai, L., Hudecz, F. Effect of polylysine based polymer polypeptides to chemotaxis and phagocytosis of the unicellular Tetrahymena pyriformis GL. (17th American Peptide Symp., San Diego, 2001.)

 16. Szabó, R. Pállinger, É., Schiess, N., Kőhidai, L., Mező G., Hudecz, F. Polimer polipeptidek hatása J774 makrofág sejtek migrációjára. (MIT XXXI. Eger, 2001.)

 17. Szabó, R., Pállinger, É., Schiess, N., Kőhidai, L., Mező, G., Hudecz, F.: Effect of  polylysine based polymer polypeptides on migration of J774 macrophage cells.  (5th International Symposium on Polymer Therapeutics, Cardiff, 2002.)

 18. Szabó, R., Illyés, E.., Mező, G., Schiess, N., Kőhidai, L., Hudecz, F.: Influence of polymer polypeptides and IL-6R peptides chemotaxis of the macrophage-like cell line J774.   (27th European Peptide Symposium, Sorrento, 2002.)

 19. Illyés, E., Láng, O., Kőhidai, L., Bősze, Sz., Sebestyén, F., Hudecz, F. Synthesis of SXWS peptides and their chemotactic activity on a ciliated protozoan Tetrahymena pyriformis. (27th European Peptide Symposium, Sorrento, 2002.)

 20. Szabó, R., Pállinger, É., Kovács, P., Kőhidai, L., Mező, G., Hudecz, F. Uptake of polylysine based polymeric polypeptides by macrophage-like cell-line J774. (Cellular Transport Strategies for Targeting of  Epitopes, Drugrs and Reportes Molecules, Budapest, 2003.)

 21. Szabó, R. Pállinger, É., Kovács, P., Kőhidai, L., Mező, G., Hudecz, F. Delivery of branched polypeptides into the macrophage cell-line J774. (EMDS Meeting, Leicester, 2003.)

 22. Láng, O., Török, K., Mező, G., Hudecz, F., Kőhidai, L. Chemotactic conjugates: New Aspects in Drug-Targeting. (Cellular Transport Strategies for Targeting of  Epitopes, Drugrs and Reportes Molecules, Budapest, 2003.)

 23. Kőhidai, L., Gál, G., Vazzoloretto, S., and Banchetti, R. Interspecific effect of Er-1 and Er-2 Euplotes pheromones in Tetrahymena. (4th European Congress of Protistology, S. Benedetto del Trento, 2003.)

 24. Láng, O., Török, K., Mező, G., Hudecz F., Kőhidai, L. Chemotactic conjugates New Aspects in Drug-Targeting. (Cellular transport Strategies for Targeting of Epitopes, drugs and Reporter Molecules, Budapest, 2003.)

 25. Láng, O., Török, K., Mező, G., Hudecz, F., Kőhidai, L. Chemotactic drug-targeting- Cell type and conjugate dependency of the novel strategy. (Ph.D Tudományos Napok- SE, Budapest, 2003.)

 26. Láng, O., Bősze, Sz., Kun, L., Mező, G., Tóth, M., Hudecz, F., Kőhidai, L. Chemotactic drug targeting: Novel chemotactic peptide conjugates and their effect on cell adhesion and second messenger pathways. (FEBS, Dubrovnik Horvátország, 2004.) 

 27. Kőhidai, L., Láng, O., Schiess, N., Kun, L., Keresztesi, M., Csaba, G.  Chemotactic signaling in Tetrahymena – tactics and strategy in molecular level of chemotaxis.  (FEBS, Dubrovnik, Horvátország,  2004.)

 28. Láng, O., Illyés, E., Colombo, L., Pállinger, É., Hudecz, F., Kőhidai, L. Characterization of chemotactic and proliferative behaviour of LM2 and LM3 murine adencocarcinoma cell lines induced with SXWS tetrapeptides. (ELSO 2004, Nice, 2004.)

 29. Kőhidai, L., Láng, O., Illyés, E., Török, K., Mező, G., Hudecz, F. Investigations on the chemotactic character of tuftsin/formyl-peptide conjugates in unicellular model-system. – Modifying effects of the carrier on the chemotactic moiety of the ligand. (ELSO 2004, Nice, 2004.)

 30. Láng O., Birinyi, J., Láng, J., Mező, G., Hudecz, F., Kőhidai, L. Chemotactic effects of formyl peptide  conjugates on differently differentiated cell lines. (Magyar Immunoloógiai Társaság  XXXIV. Vándorgyűlése, Szeged, 2004.)

 31. Kőhidai, L., Láng, O., Illyés, E., Láng, J., Török, K., Mező, G., Hudecz, F. Tuftsin/ formil-peptid konjugátumok kemotaktikus jellegének vizsgálata egysejtű modell-rendszerben- A hordozó molekula módosító hatása a ligand kemotaktikus jellegére. (Magyar Immunoloógiai Társaság XXXIV. Vándorgyűlése, Szeged, 2004.)

 32. Kun, L., Mihala, N., Tóth, M., Süliné Varga, H., Kőhidai, L. Extracelluláris mátrix szekvenciák kemotaktikus és adhéziós hatása monocita sejtvonalakban. Angiotenzinnel történtő előkezelés hatása. (Magyar Immunoloógiai Társaság XXXIV. Vándorgyűlése, Szeged, 2004.)

 33. Jakab, A, Mező, G., Láng, O., Török, K., Kőhidai, L., Hudecz, F. Synthesis and chemotactic activity of conjugates containing for-Met-Leu-Phe chemotactic peptide. (3rd Internat-28th Eur. Peptide Symp., Prága, 2004.)

 34. Kőhidai, L., Szabó, L., Láng, O., Katona, J., Csaba, Gy. Chemotactic drug targeting. – Significance of cyclodextrin carriers for targeting sxws peptides and steroids. (Glycoproteomics: Protein modificationsfor versatile functions. P32 Dubrovnik, Croatia, 2005.)

 35. Láng, O., Birinyi, J., Bai, K., Mező, G., Hudecz, F., Kőhidai, L. Carbohydrate specificity of chemotaxis elicited by formyl peptide grafted tuftsin-methotrexate conjugates in human leukemic monocyte cell line. (Glycoproteomics: Protein modificationsfor versatile functions. P33 Dubrovnik, Croatia, 2005.)

 36. Pócza, P., Kovács, P., Pállinger, É., Pócza, K., Kőhidai, L., Falus, A., Darvas, Zs. Histamine influences on the migration, expression of adhesion molecules and MMPs in human melanoma cell line. (EHRS XXXIV. Annual Meeting, Bled, 2005.)

 37. Láng, O., Birinyi, J., Bai, K., Mező, G., Hudecz, F., Kőhidai, L. Suitability of peptide conjugates containing formyl-peptide residue for chemotactic drug-targeting (CDT). (FEBS, Budapest, 2005.)

 38. Kun, L., Süli-Vargha, H., Mihala, N., Tóth, M., Kőhidai, L Effect of vasoactive peptides on adhesion and chemotaxis elicited by extracellular matrix protein sequences. (FEBS, Budapest, 2005.)

 39. Pócza, P., Kovács, P., Pállinger, E., Kőhidai, L., Pócza, K., Falus, A., Darvas, Zs. Elastin peptides increase invasive potential of  melanoma cells. (6th International Congr. of WHMA, Budapest, 2005.)

 40. Lang, O., Birinyi, J., Láng, J., Illyés, E., Bősze, Sz., Bai, K., Mező, G.,  Hudecz, F., Kőhidai, L. Characterization of the optimal chemotactic ligand. (6th International Congr. of WHMA, Budapest, 2005.)

 41. Kun, L., Tóth, M., Süli-Vargha, H., Kőhidai, L. Adhesion and chemotaxis inducing effect of short extracellular matrix receptor specific sequences. Influence of vasoactive peptides. Comparison of two described adhesion assays. (6th International Congr. of WHMA, Budapest, 2005.)

 42. Szabó, R., Peiser, L., Plüddemann, A., Mező, G., Bősze, Sz., Kőhidai, L., Gordon, S.,  Hudecz, F. Comparison of the uptake of polylysine based polypeptides by J774 macrophage cell-line and bone-marrow derived macrophages. The role of the scavenger receptor. (6th International Congr. of WHMA, Budapest, 2005.)

 43. Kőhidai, L., Láng, O., Török, K., Mező, G., Hudecz, F.  New members in the family of chemoattractant ligands: The SXWS peptides. (6th International Congr. of WHMA, Budapest, 2005.)

 44. Láng, O., Birinyi, J., Bai, K., Mező, G., Hudecz, F., Kőhidai, L. Tuftsin és methotrexát tartalmú konjugátumok által kiváltott kemotaktikus drug-targeting szénhidrátspecificitásának vizsgálata THP1 monocyta sejteken. (XXXV. MIT, Sopron, 2005.)

 45. Kun, L., Láng, O., Bai, K., Süli-Vargha, H., Mező, G., Hudecz, F., Kőhidai, L. Tuftsin és methotrexat tartalmú fMLF-konjugátumok sejt adhéziót moduláló és kemotaktikus hatása THP-1 leukémiás monocyta sejteken. (XXXV. MIT, Sopron, 2005.)

 46. Szabó, R., Peiser, L., Plüddemann, A., Kovács, P., Kőhidai, L., Bősze, SZ., Gordon, S., Hudecz, F. (2005) Internalization of polyanionic branched polypeptides with poly[L-Lys] backbone by J774 cells and by bone-marrow derived murine macrophages: The role of the scavenger receptor-A. ("Mechanisms of Carrier-Mediated Intracellular Delivery of Therapeutics": A satellite meeting of the 15th IUPAB & 5th EBSA International Biophysics Congress, Montpellier, France, 2005.)

 47. Pócza, P., Kovács, P., Pállinger, É., Pócza, K., Kőhidai, L., Falus, A., Darvas, Zs. Histamine increase the invasive potential of human melanoma cells. (EHRS XXXV. Annual Meeting, Delphi, 2006.)

 48. Bai, K.B., Láng, O., Birinyi, J, Láng, J.,  Schlosser, G., Kőhidai, L., Hudecz, F., Mező, G. Chemotactic peptide based drug targeting of methotrexate. (29th European Peptide Symposium, Gdansk, 2006.)

 49. Kőhidai, L., Sáfár, O., Láng, O. Aminosav és peptid természetű ligandumok kemotaktikus karakterét meghatározó fizikokémiai paraméterek. - A kemotaktikus jelleget leíró új, prediktív matematikai modell. (XIV. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok, Balatonfüred, 2007)

 50. Lajkó, E., Andódy, K., Szabó, I., Mező, G., Kőhidai, L. A GnRH-III fragmenseinek és konjugátumainak kemotaktikus hatásvizsgálata Tetrahymena pyriformison. (XIV. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok, Balatonfüred, 2007)

 51. Láng, J., Magyar, A., Pállinger, É., Kőhidai, L. Íz- és illatanyagok kemotaktikus hatásának vizsgálata egysejtű csillós modellen. (XIV. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok, Balatonfüred, 2007)

 52. Lajkó, E., Szabó, I., Andódy, K., Hudecz, F., Mező, G., Kőhidai, L. Effects of the GnRH peptides on the chemotactic behaviour and adhesion – Comparative study of Mono Mac 6 human monocytes and Tetrahymena pyriformis cells (Cell Adhesion and Migration UK, German and Dutch Symposium, Nijmegen, 2008.)

 53. Hegedus, A., Lajko, E., Bai K.B., Safar, O., Lang, O, Hudecz, F., Mezo, G., Kohidai, L. Model experiments on chemotactic drug targeting – Examination of chemotactic responsiveness of murine mammary adenocarcinoma cell lines (LM2, LM3). (XXIV. Internl. Congr. of Interntl. Soc. for Analytical Cytology, Budapest, 2008)

 54. Lang, O., Lajko, E., Bai, K.B., Safar, O., Mezo, G., Varga, G.,  Kohidai, L. Influence of oligo-tuftsin based peptide conjugates on cell adhesion, motility and proliferation - Analysis of rat parotid gland cell line (Par-C10) by ECIS technique. (ELSO/EMBO 2008, Nice, 2008)

 55. Kohidai, L. Chemotaxome – A new member with complex biological entities in systems biology. (ELSO/EMBO 2008, Nice, 2008)

 56. Lajkó, E., Wagner, Ö., Soós, P., Kőhidai, L. Chemotactic drug-targeting  - A novel trend in complex stent technology dealing with tissue-friendly silicone coverage. (XVII. International Semmelweis Symposium, Budapest, 2008)

 57. Díaz, E., Ríos, A., Kőhidai, L., Vanegas, O.,Padrón, M. Ponte-Sucre, A. In vitro evaluation of chemotaxis by twochamber capillary assay in Leishmania braziliensis. (Kemotaxis 2009, Budapest).

 58. Vanegas, O., Ríos, A., Köhidai, L., Padrón, M., Ponte-Sucre, A. Díaz, E. Role of D-L-alanine, L-proline and Lglutamine on chemotaxis in vitro of Leishmania braziliensi. (Kemotaxis 2009, Budapest).

 59. Bai, K.B., Láng, O., Orbán, E., Kőhidai, L., Mező, G. Tuftsin based chemotactic drug delivery. (42nd Annual Conference of the German Society for Mass Spectrometry, Konstanz, Germany, 2009)

 60. Szabó, R., Bánóczi, Z., Láng, O., Kőhidai, L., Hudecz, F. Daunomicin tartalmú konjugátumok hatása HL-60 humán leukémia sejtekre és egér csontvelői eredetű makrofágokra. (VIII. Magyar Genetikai Kongresszus / XV. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok,  Nyíregyháza, 2009)

 61. Simonyi, D., Lajkó, E., Láng, O., Kőhidai, L. Kemotaxist kiváltó aminosavak szinergista hatásai - Az alkalmazott ligandumok fizikokémiai jellege és a migrációra kifejtett hatás közötti összefüggések vizsgálata. (VIII. Magyar Genetikai Kongresszus / XV. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok,  Nyíregyháza, 2009)

 62. Polgár, L., Lajkó, E., Lengyel, J., Magyar, K., Kőhidai, L. L-deprenyl és derivátumai kemotaxist és adhéziót befolyásoló hatásának vizsgálata. (VIII. Magyar Genetikai Kongresszus / XV. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok,  Nyíregyháza, 2009)

 63. Mátyás, Cs., Kőhidai, Zs., Bai, K.B., Matlakovics, B., Mező, G., Kőhidai, L., Láng, O. Tuftsin alapú kemotaktikus drug targeting konjugátumok összehasonlító vizsgálata Tetrahymena pyriformis és THP-1 monocita modell sejteken – NeuroProbe és xCELLigence technikák alkalmazása. (VIII. Magyar Genetikai Kongresszus / XV. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok,  Nyíregyháza, 2009)

 64. Skard, I., Darvas, Zs., Kőhidai, L., Falus, A., Tóth, S. Is histamine dependent downregulation of fibulin universal or cell line specific? (VIII. Magyar Genetikai Kongresszus / XV. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok,  Nyíregyháza, 2009)

 65. Vanegas, O., Díaz, E., Kőhidai, L.,  Padrón, M., Ponte-Sucre, A.  Role of Calcitonin Gene Related Peptide and Vasoactive Intestinal Peptide on chemotaxis in vitro of Leishmania braziliensis. (Kemotaxis 2010, Budapest, 2010.)

 66. Láng, O., Molnár, V., Lajkó, E., Pribenszky, Cs., Kőhidai, L. Characterization of cytokine and chemokines profiles of mouse oocytes and blastocystes. (EMBO Conference, Cellular Signaling & Molecular Medicine, Dubrovnik, Croatia, 2010.)

 67. Lajkó, E., Bai, K. B., Pribenszky, Cs., Losonczi, E., Pállinger, É., Kőhidai, L. Novel system for modelling implantation – Impedance based, real-time monitoring of mouse oocyte/embryo implantation. (EMBO Conference, Cellular Signaling & Molecular Medicine, Dubrovnik, Croatia, 2010.)

 68. Lang, O., Safar, O., Bai, K.B., Varga, G., Mezo, G., Pungor, A., Kohidai, L. Characterization of novel oligotuftsin based CDT conjugates by ECIS techniques. Analysis of cell adhesion, motility and proliferation in parotid gland cell lines (HSG and Par-C10). (2010. ECIS Users Meeting, Rensselaerville, USA)

 69. Lajkó E., Leurs U., Manea M., Szabó I., Mező G., Kőhidai L. The adhesion inducing and antiproliferative effects of the novel GnRH-III conjugates, as potential anticancer drug delivery substances. (Nature Conference: Frontiers in Tumour Progression, Madrid, 2010.)

 70. Lajkó E., Leurs U., Manea M., Szabó I., Mező G., Kőhidai L. Citotoxikus hatóanyagokkal konjugált GnRH-III származékok, mint gyógyszer célbajuttatási rendszerek (DDS) antiproliferatív és adhéziót befolyásoló hatása (MIT XXXIX. Vándorgyűlése, Szeged, 2010.)

 71. Díaz, E., Köhidai, L., Ríos, A., Vanegas, O., Ponte-Sucre, A. Técnica de los capilares dos cámaras. Ensayo de quimiotaxis in vitro para Leishmania braziliensis. (Congreso de Investigación de la Facultad de Medicina, UCV, Caracas, 2010.)

 72. Vanegas, O., Díaz, E., Köhidai, L., Padrón- Nieves, M., Ponte-Sucre, A. Efecto de los neuropéptidos sobre la quimiotaxis in vitro en Leishmania braziliensis. (Congreso de Investigación de la Facultad de Medicina, UCV, Caracas, 2010.)

 73. Díaz, E., Köhidai, L., Ríos, A., Vanegas, O., Ponte-Sucre, A. Técnica de los capilares dos cámaras. Ensayo de quimiotaxis in vitro para Leishmania braziliensis. (XIX Jornadas de Investigación, Instituto de Medicina Experimental, UCV, Caracas, 2010.)

 74. Vanegas, O., Díaz, E., Köhidai, L., Padrón- Nieves, M., Ponte-Sucre, A. Efecto de los neuropéptidos sobre la quimiotaxis in vitro en Leishmania braziliensis. (XIX Jornadas de Investigación, Instituto de Medicina Experimental, UCV, Caracas, 2010.)

 75. Láng,  J., Rákász, V., Pállinger, É., Magyar, A., Kőhidai, L. Illatanyagok kemotaxisra gyakorolt hatásának vizsgálata Tetrahymena pyriformis eukarióta csillós modellen. (Semmelweis Egyetem PhD Tudományos Napok, Budapest, 2011.)

 76. Láng, J., Tóthfalusi, L., Kőhidai, L. Természetes- és szennyvizekben előforduló gyógyszer molekulák együttes hatásának vizsgálata csillós egysejtű modellen. (Semmelweis Egyetem PhD Tudományos Napok, Budapest, 2011.) - Dícsérő oklevél

 77. Láng, J., Tóthfalusi, L., Kőhidai, L. Ökotoxikológiai szempontból releváns gyógyszerhatóanyagok együttes hatásának vizsgálata Tetrahymena pyriformis modellen. (X. Magyar Genetikai Kongresszus és XVI. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok, Siofók, Hungary, 2011.)

 78. Láng, O., Simonyi, D., Láng, J., Lajkó, E., Oláh, Cs., Pungor, A., Kőhidai L. Ezüst nanorészecskék hatása humán sejtek sejtfiziológiai paramétereire - citotoxicitás, sejtadhézió, sejtmigráció vizsgálata monocita és endothel modell-sejteken. (X. Magyar Genetikai Kongresszus és XVI. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok, Siofók, Hungary, 2011.)

 79. Lajkó, E., Szabó, I., Mező, G., Kőhidai, L. Gyógyszer-célbajuttatásra tervezett GNRH-III származékok kemotaktikus és adhézióra kifejtett hatásának tanulmányozása. (X. Magyar Genetikai Kongresszus és XVI. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok, Siofók, Hungary, 2011.)

 80. Kőhidai, L., Láng, O., Simonyi, D., Láng, J., Lajkó, E., Oláh, Cs., Pungor, A. Cell physiological effects elicited by silver nanoparticles - cytotoxicity, cell adhesion and migration monitored by impedanciometry in human THP-1 monocyte and HMEC-1 endothe cell lines. ( S7 - 1st Conference on Impedance-Based Cellular Assays, Regensburg, Germany, 2011.)

 81. Dávid, G., Láng, O., Légrády, D., Kőhidai, L. Time dependency of the electrical noise of melanoma cell lines. (1st Conference on Impedance-Based Cellular Assays, Regensburg, Germany, 2011.)

 82. Láng, O., Tóth, K., Lajkó, E., Wegener, J., Kőhidai, L. Effect of light on cell adhesion and motility. 1st Conference on Impedance-Based Cellular Assays, Regensburg, Germany, 2011.)

 83. Láng, J., Tóthfalusi, L., Kőhidai, L. Single and mixture toxicity of pharmaceuticals present in the aquatic environment to the ciliate Tetrahymena pyriformis. (3rd International Conference on Occurrence, Fate, Effects, and Analysis of Emerging Contaminants in the Environment, Koppenhága, Denmark, 2011.)

 84. Lajkó, E., Polgár, L., Lengyel, J., Magyar, K., Kőhidai, L. Molecular structure dependent cell  physiological activities of R-deprenyl and its derivatives - Characterization of the cell physiological activities (chemotaxtis, adhesion, proliferation) induced by R-deprenyl and its derivatives. (4th European Conference on Chemistry for Life Sciences, Budapest, 2011.)

 85. Slezák, S., Lajkó, E., Pállinger, É., Bai- K.B., Dombi, C., Lohinai, Z.M., Mező, G., Gera, I., Kőhidai, L. Applications of chemotactic drug targeting in prevention of periodontitis.  (45th CED-IADR, Budapest, 2011.)

 86. Láng, O., Bai, K.B., Sáfár, O., Varga, G. Mező, G., Kőhidai, L. Analysis of cell adhesion/motility in parotid gland cell lines. (45th CED-IADR, Budapest, 2011.)

 87. Polgár, L., Soós, P., Lajkó, E., Láng, O., Merkely, B., Kőhidai, L. Measurement of platelet adhesion – Application of a new, impedance based technique. (19th International Meeting of the Alpe Adria Association of Cardiology, Budapest, 2011.)

 88. Polgar, L., Soos, P., Lajko, E., Lang, O., Olah, Cs., Pungor, A., Merkely, B., Kohidai, L. Impedanciometry – Introducing a novel technique for the measurement of platelet adhesion. (Euthrombosis 2011, Porto, Potrugália)

 89. Vanegas, O., Díaz, E., Köhidai, L., Padrón-Nieves, M. Ponte-Sucre, A. Leishmania braziliensis: in vitro evaluation of D-L-alanine, l-proline and l-glutamine on promastigote's chemotaxic responses. (7th European Congress on Tropical Medicine and International Health, Barcelona, 2011.)

 90. Silva A., Díaz, E, Köhidai, L., Szabo, R., Hudecz, F., Ponte-Sucre, A. Leishmania braziliensis: in vitro evaluation of methotrexate based peptides on promastigote's chemotaxic responses. (7th European Congress on Tropical Medicine and International Health, Barcelona, 2011.)

 91. Silva, A., Díaz, E., Köhidai, L., Szabo, R., Hudecz, F., Ponte-Sucre, A., Leishmania brazliensis: evaluación in vitro de la respuesta quimiotáxica a compuestos conjugados con metrotexato. (Jomadas Witremundo Torrealba, Caracas, 2011.)

 92. Lajkó, E., Polgár, L., Manea, M., Mező, M., Magyar, K., Kőhidai, L. Pharmacological regulation of tumor cell adhesion and migration by cytotoxic GnRH-III conjugates and R-deprenyl derivatives to prevent metastasis formation.  (Semmelweis Egyetem, PhD Tudományos Napok, Budapest, 2012.)

 93. Láng, J., Pomázi, K., Kőhidai, L. Effect of native and oligotuftsin conjugated W-S-EWS-peptides on the adhesion and migration of tumor cell lines. (Semmelweis Egyetem, PhD Tudományos Napok, Budapest 2012.)  - Dícsérő oklevél

 94. Polgár, L., Lajkó, E., Láng, O., Merkely, B., Kőhidai, L., Soós, P. Thrombocyta-adhézió vizsgálata impedimetriai módszerrel. (Magyar Kardiológusok Társasága 2012. évi Tudományos Kongresszusa, Balatonfüred, 2012.)

 95. Lajkó, E., Baláspiri, L., Szabó, I., Mező, G., Kőhidai, L. Galaninok sejtadhézióra kifejtett hatása monocyta és endothel sejteken. (A Magyar Élettani Társaság, a Magyar Anatómusok Társasága, a Magyar Biofizikai Társaság és a Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság Kongresszusa, Debrecen, 2012.)

 96. Nagy, K., Perczel-Kovách, K., Kovács, N., Rácz, R., Láng, O., Láng, J., Kádár, K., Kőhidai, L., Varga, G. Foggyökérhártya eredetű őssejtek adhéziója, proliferációja és oszteogén differenciálódása. (A Magyar Élettani Társaság, a Magyar Anatómusok Társasága, a Magyar Biofizikai Társaság és a Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság Kongresszusa, Debrecen, 2012.)

 97. Polgár, L., Soós, P., Lajkó, E., Láng, O., Merkely, B., Kőhidai, L. Impedimetria: Egy új módszer a thrombocyta-adhézió vizsgálatára. (A Magyar Élettani Társaság, a Magyar Anatómusok Társasága, a Magyar Biofizikai Társaság és a Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság Kongresszusa, Debrecen, 2012.)

 98. Lajkó, E., Polgár, L., Leurs, U., Manea, M., Szabó, I., Mező, G., Kőhidai, L. Significance of cell adhesion and chemotaxis in therapeutic targeting of tumor cell lines by cytotoxic GnRH-III conjugates. (xCELLigence System - Global User Conference 2012, Stockholm, 2012.)

 99. Polgár, L., Soós, P., Lajkó, E., Láng, O., Merkely, B., Kőhidai, L. Impedimetry – Novel method for measurement of platelet adhesion. (xCELLigence System - Global User Conference 2012, Stockholm, 2012.)

 100. Polgar, L., Kohidai, L., Lajko, E., Lang, O., Olah, Cs., Pungor, A., Merkely, B., Soos, P. Platelet adhesion measurements using impedimetry – the effect of heparin on platelet function. (Eurothrombosis Summit 2012, Bécs, 2012.)

 101. Kőhidai, L., Láng, O., Simonyi, D., Láng, J., Lajkó, E., Oláh, Cs., Pungor, A. Cell physiological effects elicited by silver nanoparticles - cytotoxicity, cell adhesion and migration monitored by impedanciometry in human THP-1 monocyte and HMEC-1 endothe cell lines. (Kemotaxis 2012 Workshop. Budapest, 2012.)

 102. Lajkó, E., Polgár, L., Leurs, U., Manea, M., Szabó, I., Mező, G., Kőhidai, L. Significance of cell adhesion and chemotaxis in therapeutic targeting of tumor cell lines by cytotoxic GnRH-III conjugates. (Kemotaxis 2012 Workshop. Budapest, 2012.)

 103. Giammarresi, M., Vanegas, O., Díaz, E., Köhidai, L., Padrón M., Ponte-Sucre, A. Papel de los receptores Y1 y CGRP1 en la respuesta quimiotáctica inducida en promastigotes de Leishmania braziliensis in vitro. (Convención Anual de AsoVAC Caracas, Venezuela, 2012.)

 104. Giammarresi, M., Vanegas, O., Díaz, E., Köhidai, L., Padrón M., Ponte-Sucre, A. Papel de los receptores Y1 y CGRP1 en la respuesta quimiotáctica inducida en promastigotes de Leishmania braziliensis in vitro. (Jornadas del IME Caracas, Venezuela, 2012.)

 105. Baláspiri, L., Tóth, J., Blazsó, G., Májer, Zs., Tóth, GK., Lajkó, E., Kőhidai, L., Mező, G. Solid-phase syntheses of galanins [GALs] and their fragments with different strategies, analytical data, conformations and new biological studies. (32nd European Peptide Society Symposium, Athen, Greece, 2012; Journal of Peptide Science 18:S89-S89 · September 2012)

 

3BACK