3BACK

 

References in print

Presentations on scientific meetings

Thesis-works

Activity of undergraduate students

 

Activity of  undergraduate students

 

              

                     Oral Presentations

 

 1. Kovács, Zs. GnRH peptidek hormonális imprintinget kiváltó hatásának összehasonlító vizsgálata alacsonyabb és magasabb rendű modell-sejtekben. (SE, TDK Konferencia, 2018) - I. Díj

 2. Kovács, Zs. GnRH peptidek hormonális imprintinget kiváltó hatásának összehasonlító vizsgála-ta alacsonyabb és magasabb rendû modell-sejtekben. (SE, TDK Konferencia, 2018) - Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Különdíja

 3. Takács, A. Bortezomib citotoxikus hatásának háttere: p53 aktiváció és sejtciklus gátlás vizsgálata, kombinációban antioxidánsokkal. (XXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Pécs, 2017) - I. Díj

 4. Takács, A. Bortezomib citotoxikus hatásának háttere: p53 aktiváció és sejtciklus gátlás vizsgálata, kombinációban antioxidánsokkal. (XXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Pécs, 2017) - Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Különdíja

 5. Krausz, M. Primer és metasztatikus melanoma eredetű mikrovezikulák hatása immunsejtekre. (XXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Pécs, 2017) - I. Díj

 6. Kőhidai, Zs. Polietilénimin és ezüsttel képzett nanopartikulumainak PDL-őssejtekre kifejtett sejtélettani hatásai. (XXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Pécs, 2017) - Magyar Fogorvosok Egyesületének Különdíja

 7. Takács, A. Antioxidáns terápia lehetősége melanomát, illetve myeloma multiplexet kísérő bortezomib indukálta polineuropátia kezelésében. (24. Tudományos Diákköri Konferencia, Marosvásárhely, 2017) - Különdíj/Special Award

 8. Takács, A. Bortezomib citotoxikus hatásának háttere: p53 aktiváció és sejtciklus gátlás vizsgálata, kombinációban antioxidánsokkal. (SE, TDK Konferencia, 2017.) - I. Díj

 9. Krausz, M. Melanoma eredetű extracelluláris vezikulák hatása monocita sejteken. (SE, TDK Konferencia, 2017.) - III. Díj

 10. Hamada, M. Molecular evolution of CCL2 chemokines – Investigations of chemotactic ability of 47R, 72K and 89H pentapeptide libraries in Tetrahymena. (SE, TDK Konferencia, 2017.)

 11. Krausz, M. Primer és metasztatikus melanoma eredetû mikrovezikulák hatása immunsejtekre. (SE, TDK Konferencia, 2016.) - I. Díj

 12. Kőhidai, Zs. Polietilénimin és ezüsttel képzett nanopartikulumainak PDL-õssejtekre kifejtett sejtélettani hatásai. (SE, TDK Konferencia, 2016.) - II. Díj

 13. Debrei, D., Kőhidai, Zs. TKPPR alapú oligotuftsin peptidkönyvtár összehasonlító vizsgálata humán gingiva epithel és parodontális ligamentum sejteken. (SE, TDK Konferencia, 2016.) - III. Díj

 14. Spring, S. Pharmacological modulation of the melanoma cell prolifera-tion, adhesion and migration by GNRH-III-based drug targeting conjugates. (SE, TDK Konferencia, 2016.) - III. Díj

 15. Auth, A., Dobos, A. Fogkrémek sejtélettani hatásainak vizsgálata impedimetriai analízissel humán gingiva epithel és PDL modell-sejteken. (SE, TDK Konferencia, 2016.)

 16. Takács, A. Bortezomib terápiás hatásainak összehasonlító vizsgálata melanoma és myeloma sejteken, kombinációban alfa-liponsavval és B1 vitaminnal. (SE, TDK Konferencia, 2016.)

 17. Dobos, A., Seruga, K. Parodontolális csontdefektusok kezelése PRP preparátummal – A PRP thrombocyták impedimetriai vizsgálatának prognosztikai jelentõsége. (SE, TDK Konferencia, 2016.) - II. Díj

 18. Samotik, P., Ranganathar, K. Phosphatidyl-inositol-3-kinase dependence of chemotactic responsiveness in Tetrahymena. (SE, TDK Konferencia, 2016.)

 19. Zámbó, Zs. L-karnozin sejtélettani folyamatokra kifejtett hatásának összehasonító vizsgálata egysejtû és melanóma modell-sejteken. (SE, TDK Konferencia, 2016.)

 20. Krausz, M. Melanoma sejtekből izolált mikrovezikulák hatása leukémia sejtekre. (22. Tudományos Diákköri Konferencia, Marosvásárhely, 2015) - Különdíj

 21. Mécz, K. Cell adhesion and proliferation of BeWo choriocarcinoma cell line induced by GnRH-III based targeted systems. (Science4Health 2015, Moscow, Russia) - I. Prize

 22. Mércz, K. GnRH-III alapú gyógyszer-szállító konjugátumok citotoxikus és sejtadhézióra kifejtett hatásának vizsgálata human BeWo chorio cc. sejtvonalon. (Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2015, Budapest)

 23. Peneva, P., Samotik, P. Cell physiological effects of a novel construction of HSA- titanium-oxide nanoparticles – Application of eukrayotic ciliate model as a reference. (SE, TDK Konferencia, 2015.) - II. Díj

 24. Kőhidai, Zs. Fogászatban használt öblögetõ szerek sejtélettani hatásainak vizsgálata impedimetriai analízissel, humán gingiva epithel modell-sejten. (SE, TDK Konferencia, 2015.) - II. Díj

 25. Takács, A. Bortezomib terápiás hatékonyságának vizsgálata myeloma sejteken kombinált kezelésben alfa-liponsavval és B1-vitaminnal. (SE, TDK Konferencia, 2015.)

 26. Mércz, K. GnRH-III alapú gyógyszer-szállító konjugátumok citotoxikus és sejtadhézióra kifejtett hatásának vizsgálata human BeWo chorio cc. sejtvonalon. (SE, TDK Konferencia, 2014.)  - I. Díj

 27. Bäcker, H. Real-time xCELLigence impedance analysis of porcine heart-scaffold recellularization with human cells. (SE, TDK Konferencia, 2014.)  - II. Díj

 28. Hulmány, E. Sulcusfolyadék vizsgálata orthodontiai kezelés alatt. (SE, TDK Konferencia, 2014.)

 29. Csercsik, R. Euplotes nobili feromonok interspecifikus hatásainak vizsgálata. (Korányi Tudományos Fórum, 2014.)

 30. Pomázi, K. Oligotuftsin hordozóhoz kötött W-S-EWS peptidek hatása makrofágokra. (SE, TDK Konferencia, 2013.)

 31. Pomázi, K. Natív és OT20 konjugált W-S-EWS peptidek hatása egér és humán sejtvonalak migrációjára és adhéziójára. (Kemotaxis 2012, Budapest, 2012.)

 32. Pomázi, K. Oligotuftsin hordozóhoz kötött W-S-EWS peptidek hatása makrofág sejtvoinalak kemotaxisára és adhéziójára. (SE, TDK Konferencia, 2012.)

 33. Tóth, K. Az UV sugárzás sejtek adhéziójára és migrációjára kifejtett hatása eltérő invazivitású melanoma sejtvonalak esetében. (XVI. Korányi Frigyes Tudományos Fórum, Budapest, 2011.)

 34. Polgár, L. Új, impedancia alapú technika alkalmazása thrombocyta-adhézió mérésére. (SE, TDK Konferencia, 2011.)

 35. Tóth, K. Az UV sugárzás sejtek adhéziójára és migrációjára kifejtett hatása eltérő invazivitású melanoma sejtvonalak esetében. (SE, TDK Konferencia, 2011.)

 36. Grundtner, B. Csikász, A. Proteinalkotó 20 aminosav kemotaxisra és kemokinézisre kifejtett hatásának vizsgálata módosított kapilláris assay-vel. (SE, TDK Konferencia, 2011.)

 37. Bukosza, N., Petrovics, A. Az ősi opioid neurotranszmitter új arcai: Met-enkefalin és származékai kemotaktikus hatásának vizsgálata. (XV. Korányi Frigyes  Tudományos Fórum, 2010.)

 38. Slezák, S. A creviculáris folyadék sejtjeinek vizsgálata kemotaktikus drug targeting ligandok segítségével. (XV. Korányi Frigyes  Tudományos Fórum, 2010.)

 39. Slezák, S., Lajkó, E., Kőhidai, L. A creviculáris folyadék sejtjeinek vizsgálata kemotaktikus drug targeting ligandok segítségével. (Kemotaxis 2010, Budapest, 2010)

 40. Simonyi, D., Láng, J., Láng, O., Pungor, A., Kőhidai, L. Nano ezüst részecskék biológiai hatásának vizsgálata THP1 monocyta modellen. (Kemotaxis 2010, Budapest, 2010)

 41. Polgár, L., Lajkó, E., Lengyel, J., Magyar, K., Kőhidai, L. Deprenyl és derivátumai humán daganatsejtek kemotaktikus és sejtadhéziós válaszát befolyásoló hatásának vizsgálata. (Kemotaxis 2010, Budapest, 2010)

 42. Mátyás, Cs., Kőhidai, Zs., Bai K. B., Mező, G., Láng, O., Kőhidai, L. Oligotuftsin bázisú kemotaktikus drug-targeting konjugátumok vizsgálata - sejtadhézió és citotoxicitás vizsgálati eredmények a kemotaxis fényében. (Kemotaxis 2010, Budapest, 2010)

 43. Bukosza, N., Petrovics, A. Citokinek-e az opioidok? Eltérő eredetű enkefalin derivátumok kemotaktikus hatásának vizsgálata Tetrahymena pyriformis és humán monocyta sejteken. (Kemotaxis 2010, Budapest, 2010)

 44. Téglás, G. Nem standard aminosavak és kemotaktikus hatásuk vizsgálata Tetrahymena modellen. (Kemotaxis 2010, Budapest, 2010)

 45. Csikász, A., Grundtner, B. Aminosavak migrációra kifejtett hatásai - E ligandok fizikokémai tulajdonságai közötti összefüggések. (Kemotaxis 2010, Budapest, 2010)

 46. Mátyás, Cs., Kőhidai, Zs. Kemotaktikus drug-targeting – a sejt specifikus gyógyszer-célbajuttatás új módja. (XVII. TDK Konferencia Marosvásárhely, 2010.) - Különdíj

 47. Bukosza, N., Petrovic, A. A kemotaktikus drug-targeting (CDT) új ligandja - Met-enkefalin és származékai kemotaktikus hatásának vizsgálata eukaryota csillós és monocyta modelleken. (XVII. TDK Konferencia Marosvásárhely, 2010.)

 48. Slezák, S. Creviculáris folyadék sejtjeinek azonosítása és adhéziójuk befolyásolása a kemotaktikus drug-targeting segítségével. (SE, TDK Konferencia, 2010.) - II. Díj

 49. Polgár, L. Deprenyl és származékai – MAO-B gátlástól független – sejtbiológiai hatásának tanulmányozása. (SE, TDK Konferencia, 2010.)

 50. Mátyás, Cs., Kőhidai, Zs. Kemotaktikus drug targeting – Multiplex sejtélettani reakciósort (adhézió-kemotaxis-proliferáció-gátlás) előidéző oligotuftsin bázisú konjugátumok vizsgálata. (SE, TDK Konferencia, 2010.)

 51. Bukosza, N., Petrovics, A. A kemotaktikus drug-targeting új ligandjának keresése - Met-enkephalin és származékai kemotaktikus hatásának vizsgálata Tetrahymena pyriformis és humán monocyta (Mono Mac 6) modell-sejteken. (SE, TDK Konferencia, 2010.)

 52. Grundtner, B., Csikász, A. Aminosavak migrációra kifejtett hatásai és e ligandok fizikokémai jellege közötti összefüggések elemzése- Új, módosított kétkamrás kemotaxis assay kidolgozása kemotaktikus és kemokinetikus válaszok. (SE, TDK Konferencia, 2010.)

 53. Slezák, S. Creviculáris folyadék sejtjeinek azonosítása és adhéziójuk befolyásolása a kemotaktikus drug-targeting segítségével. (SE, TDK Konferencia, 2010.) - Magyar Fogorvosok Társaságának Különdíja

 54. Polgár, L. Chemotactic effect and influence on cell adhesion of Deprenyl and its derivatives. (International Medical Students' Congress, Novi Sad, 2009.) - I. Díj

 55. Polgár, L. Kemotaxis és sejtadhézió vizsgálata L-Deprenyl és származékai jelenlétében – Sejtélettani vizsgálatok impedancia-alapú mérésekkel. (XVI. TDK Konferencia Marosvásárhely, 2009.)

 56. Mátyás, Cs., Kőhidai, Zs. Kemotaxis alapú gyógyszer-célbajuttatás - Modell kísérletek Tetrahymena pyriformis és THP-1 humán monocita sejteken. (XVI. TDK Konferencia Marosvásárhely, 2009.)

 57. Simonyi, D., Lajkó, E., Láng, O., Kőhidai, L. Aminosavak kemotaxist kiváltó hatásai - Az alkalmazott ligandumok fizikokémiai jellege és a migrációra kifejtett hatás közötti összefüggések vizsgálata. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése Balatonszemes 2009.) 

 58. Kőhidai, Zs., Mátyás, Cs., Bai, K.B., Mező, G., Láng, O., Kőhidai, L.  Kemotaktikus drug targeting konjugátumok összehasonlító vizsgálata csillós egysejt_ és monocita modell-sejteken. (MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése Balatonszemes 2009.)

 59. Polgár, L. Szerkezet-hatás összefüggés vizsgálata deprenyl és derivátumai esetében - Sejtek adhéziós és kemotaktikus válaszának modulációi. (Korányi Frigyes Tudományos Fórum, Budapest, 2009.)

 60. Mátyás, Cs., Kőhidai, Zs. Tuftsin alapú konjugátumok kemotaktikus hatásának vizsgálata csillós és monocita modelleken. (Korányi Frigyes Tudományos Fórum, Budapest, 2009.)

 61. Szemes, Á., Lajkó, E., Láng, O., Kovács, M., Kőhidai, L. Cukrok kemotaktikus hatásának vizsgálata Tetrahymena pyriformis modellsejten (Kemotaxis 2009, Budapest, 2009).

 62. Mátyás, Cs., Kőhidai, Zs., Bai K.B., Mező, G., Láng, O. Tuftsin alapú CDT molekulák vizsgálata. (Kemotaxis 2009, Budapest, 2009).

 63. Simonyi, D., Kőhidai, L. Aminosavak szinergista és antagonista kemotaktikus hatásai – Egyes fizikokémiai jellemzők jelentősége. (Kemotaxis 2009, Budapest, 2009)

 64. Polgár, L. Deprenyl és származékai kemotaktikus és adhéziós hatásának vizsgálata - Kísérletek Tetrahymena pyriformis és humán Mono Mac 6 monocita sejteken. (SE, TDK Konferencia, 2009.)

 65. Mátyás, Cs., Kőhidai, Zs. Tuftsin alapú kemotaktikus drug targeting konjugátumok vizsgálata Tetrahymena pyriformis modell sejten. (SE, TDK Konferencia, 2009.) - III. Díj

 66. Szemes Áfonya: Mono-, diszacharidok és származékaik kemotaktikus potenciáljának vizsgálata Tetrahymena pyriformis modellsejten. (ELTE, BTDK Konferencia, Budapest, 2008.)

 67. Mátyás, Cs. Tuftsin oldalláncot tartalmazó T20 konjugátumok felhasználása kemotaxis alapú gyógyszer célbajuttatásra (CDT) – Modell-kísérletek Tetrahymena pyriformis sejteken. (XIII. Korányi Frigyes  Tudományos Fórum, 2008.)

 68. Andódy, K. Citotoxikus gyógyszermolekulákkal konjugált GnRH-IIIszármazékok, mint gyógyszer-célbajuttatási rendszerek (DDS) hatása Tetrahymena modellen. (SE, TDK Konferencia, 2008.) - Mozsonyi Sándor Alapítvány Különdíja

 69. Hegedűs, A. Modell-kísérletek a kemotaktikus drug-targeting (CDT) vizsgálatára - Adenokarcinóma sejtvonalak (LM2 és LM3) kemotaktikus válaszkészségének összehasonlító elemzése. (ELTE, BTDK Konferencia, Budapest, 2007.) - II. Díj

 70. Hegedűs, A. Model experiments on chemotactic drug-targeting (CDT) (Symbiose 2007 - 11th Symposium for Biology students of Europe, Riga, 2007.)

 71. Tarcsay, Á. Kemotaxisra épülő irányított gyógyszer célbajuttatás vizsgálata DD monocitákkal. (XXVIII. OTDK Konferencia, Szeged 2007.) - I. Díj

 72. Tarcsay, Á. Kemotaxisra épülő irányított gyógyszer célbajuttatás vizsgálata DD monocitákkal. (XXVIII. OTDK Konferencia, Szeged 2007.) - Pro Sciencia érem

 73. Sáfár, O. A kemotaxis matematikai modellje. (XXVIII. OTDK Konferencia, Szeged 2007.) - III. Díj

 74. Matlakovics, B. Tuftsin oldalláncot tartalmazó kemotaktikus drug-targeting konjugátumok tesztelése THP-1 monocyta modellen. (SE, TDK Konferencia, 2007.)

 75. Tarcsay, Á. Kemotaxisra épülő irányított gyógyszer célbajuttatás vizsgálata DD monocitákkal. (BME-VMK) - II. Díj

 76. Sáfár, O.  A kemotaxis matematikai modellje. (BME-TTK, TDK Konferencia 2006.) - II. Díj

 77. Sáfár, O.  A kemotaxis matematikai modellje. (BME-TTK, TDK Konferencia 2006.) - Alkalmazott Matemetika Különdíj

 78. Tarcsay, Á.  Kemotaktikus tuftsin konjugátumok hatásvizsgálata DD leukémiás humán monocita sejtvonalon.  (XIII. TDK Konferencia Marosvásárhely 2006.) – Különdíj

 79. Lajkó, E. Moldvai sárkányfű (Drachocephalum moldavica) és indián dohány (Lobelia inflata) hatóanyagainak kemotaktikus hatásvizsgálata egysejtű csillós modell-rendszerben. (XII. TDK Konferencia Marosvásárhely 2006.)
 80. Lajkó, E. Drachocephalum  moldavica és Lobelia inflata hatóanyagainak (monoterpének, poliacetilének és alkaloidok) kemotaktikus hatásvizsgálata Tetrahymena pyriformis modell-sejten. (SE, TDK Konferencia, 2006.)

 81. Birinyi, J., Láng, J. Kemotaxis alapú gyógyszer célbajuttatás (CDT) formil-peptideket és methotrexátot tartalmazó konjugátumok segítségével. Filogenetikai és klinikai aspektusok. (SE, TDK Konferencia 2006.)

 82. Birinyi, J. Formil-peptid komponenst tartalmazó peptidkonjugátumok alkalmazhatósága THP-1 monociták kemotaktikus drug targetingjében. (XII. TDK Konferencia Marosvásárhely 2005.)

 83. Lajkó, E. Illóolajok és alkaloidok kemotaktikus hatásának vizsgálata egysejtű  Tetrahymena pyriformis modellen. (XII. TDK Konferencia Marosvásárhely 2005.)

 84. Láng,  J. A kemotaktikus drug-targeting modellezése egysejtű  csillóson. (XII. TDK Konferencia Marosvásárhely 2005,)

 85. Szabó, L. Kemotaktikus drug-targeting. - Ciklodextrin hordozók szerepének vizsgálata szteroidok és  SXWS peptidek alkalmazásával. (XII. TDK Konferencia Marosvásárhely 2005.)

 86. Láng, J. Tetrahymena, mint a kemotaktikus drug-targeting modell-sejtje. (TDK Konferencia, BME-VEK 2005.) - Dícsérő oklevél

 87. Láng, J. Analyses chimiotactiques sur le Tetrahymena (TDK Konferencia, BME-GTK, Nyelvi Intézet, Újlatin nyelvi szekció 2005.) - I. Díj

 88. Birinyi, J.  Formilpeptid konjugátumok alkalmassága kemotaktikus drug targetingben (SE, TDK Konferencia 2004.)

 89. Kun, L. Extracelluláris mátrix (ECM) eredetű peptidek kemotaktikus hatásainak filogenetikai háttere. (SE, TDK Konferencia 2003.) - III. Díj

 90. Kun, L., Amouzegar,  A. S.  Hormonok kemotaktikus hatásának foszfatidil-inozitol-3-kináz (PI3K) függése egysejtű modell rendszerben. (SE, TDK Konferencia 2003.)

 91. Kun, L. Extracelluláris mátrix elemek által kiváltott kemotaxis és filogenetikai aspektusai. (Korányi Szakkollégium Tudományos Ülése, 2003.)  -  Különdíj

 92. Láng, O. Az SXWS alpeptidtár peptidjei kemotaktikus hatásának összehasonlító vizsgálata egysejtű csillós modellen. . (SOTE, TDK Konferencia 2002.)

 93. Török, K. Az aggrecan peptidek kemotaktikus hatásának és az izületi gyulladásban játszott szerepének vizsgálata arthritis psoriaticaban szenvedő beteg-populációban. . (SOTE, TDK Konferencia 2002.) - Rektori dícséret

 94. Kun, L. Elasztin oligomerek sejtfiziológiai hatásainak vizsgálata csillós modellen.(SE, TDK Konferencia 2001.)

 95. Keresztesi, M. Endogén melatonin kimutatása Tetrahymena sejtjeiben – Melatonin egyes sejtfiziológiai hatásai csillós modellen. (SE, TDK Konferencia 2001.)

 96. Kovács, K. A bradykinin és rokon peptidjeinek kemotaktikus hatásai. (SE, TDK Konferencia 2001.)

 97. Török K. N-formil-metionint tartalmazó peptidek kemotaktikus és szelekciós hatásainak elemzése Tetrahymena modellen. (SE, TDK Konferencia 2001.)

 98. Keresztesi, M., Kőhidai László: Characterization of endogenous chemotactic substances of Tetrahymena (LIMS Congres, Leiden 2001.)

 99. Keresztesi, M. Endogén melatonin kimutatása Tetrahymena sejtjeiben – Melatonin egyes sejtfiziológiai hatásai csillós modellen. (VIII. TDK Konferencia Marosvásárhely 2001.)

 100. Kun, L. Elasztin oligomerek sejtfiziológiai hatásainak vizsgálata csillós modellen. (VIII. TDK Konferencia Marosvásárhely 2001.)

 101. Láng, O. Citokin receptorok jellemző szekvenciáját tartalmazó tetrapeptidek  hatásainak vizsgálata Tetrahymena modellen. (VIII. TDK Konferencia Marosvásárhely 2001.)

 102. Török, K. N-formil-metionint tartalmazó peptidek kemotaktikus és szelekciós hatásainak vizsgálata egysejtű modellen. (VIII. TDK Konferencia Marosvásárhely 2001.)

 103. Tóth, K. Vazoaktív peptidek sejtfiziológiai hatásainak vizsgálata eukaryota egysejtű modellen. (VIII. TDK Konferencia Marosvásárhely 2001.)

 104. Láng, O. Citokin receptorok jellemző SXWS szekvenciájával végzett kemotaktikus szelekció hatásának vizsgálata Tetrahymena modellen. (SE, TDK Konferencia 2001.) – Rektori dícséret 

 105. Láng, O., Török, K. Aminosavakkal és dipeptidekkel végzett kemotaktikus szelekció Tetrahymena pyriformis modellen. (SOTE, TDK Konferencia 1999.)

 

       

        Poster presentations

 1. Kőhidai, Zs., Mátyás, Cs. Kemotaktikus drug targeting Tetrahymena pyriformis és THP-1 monocyta modell-sejteken. (ELTE, BTDK, Budapest, 2009.)

 2. Mátyás, Cs., Kőhidai, Zs., Bai, K.B., Matlakovics, B., Mező, G., Kőhidai, L., Láng, O. Tuftsin alapú kemotaktikus drug targeting konjugátumok összehasonlító vizsgálata Tetrahymena pyriformis és THP-1 monocita modell sejteken – NeuroProbe és xCELLigence technikák alkalmazása. VIII. Magyar Genetikai Kongresszus (XV. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok,  Nyíregyháza, 2009)

 3. Polgár, L., Lajkó, E., Lengyel, J., Magyar, K., Kőhidai, L. L-deprenyl és derivátumai kemotaxist és adhéziót befolyásoló hatásának vizsgálata. VIII. Magyar Genetikai Kongresszus / XV. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok,  Nyíregyháza, 2009)

 4. Simonyi, D., Lajkó, E., Láng, O., Kőhidai, L. Kemotaxist kiváltó aminosavak szinergista hatásai - Az alkalmazott ligandumok fizikokémiai jellege és a migrációra kifejtett hatás közötti összefüggések vizsgálata. VIII. Magyar Genetikai Kongresszus / XV. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok,  Nyíregyháza, 2009)

 5. Kovács K., Kőhidai L. Direct chemotactic effect of bradykinin and related  peptides Significance of aminio- and carboxiterminal character of oligopeptides in chemotaxis. (LIMS Congres, Leiden 2001.)

 6. Schiess, Nicoline, Csaba, G., Kőhidai, L. Chemotactic effects of histamine in Tetrahymena pyriformis. (AHHKT Új eredmények a hisztamin kutatásokban, Budapest, 1998.) - III. Díj

 7. Katona J. Vízoldékony szteroidok hatása Tetrahymena pyriformis kemotaxisára és fagocitózisára. (Korányi Frigyes Szakkollégium II. tudományos Fóruma, Budapest, 1998.) - Dícsérő oklevél

 8. Schiess, Nicoline Chemotactic selection  of Tetrahymena pyriformis GL induced with peptide hormones. (Korányi Frigyes Szakkollégium II. tudományos Fóruma, Budapest, 1998.)

 9. Kovács, K. Bradykinin és bradykinin-fragmentumok kemotaktikus hatásának elemzése Tetrahymena pyriformis csillós modellen (Korányi Frigyes Szakkollégium II. tudományos Fóruma, Budapest, 1998.)

 10. Kőhidai, L., Tóth, Katalin, Csaba, G. Molecule dependent chemotactic effects of the endothelin family. (STF 1998.)

 11. Kőhidai, L., Soós, Pál, Csaba, G. Effects of dipeptides containing the amino acid, proline on the chemotaxis of Tetrahymena pyriformis. Evolutionary conclusions on the formation of hormone receptors and hormones. (STF 1996.)

 

 

3BACK