3BACK

 

References in print

Presentations on scientific meetings

Thesis-works

Activity of undergraduate students

 

 

Thesis works

 

 

 

   PhD works

 1. Láng Orsolya: A kemotaktikus ligand-receptor kölcsönhatás specifitásának sellemzése - Kemotaxis és drug-targeting.  (Tutor: Kőhidai, L.; Consultant: Hudecz, F., Mező, G.) (2006)    Thesis (short - in English)    Thesis (long - in Hungarian)

 2. Szabó Rita: Polilizin gerincű polipeptidek biológiai hatásának vizsgálata in vitro, csillós egysejtű és egér modellsejteken. (Tutor: Hudecz, F.; Consultant: Kőhidai, L.) (2004)    Thesis

 3. Bai Katalin Boglárka: Hatóanyagok irányított célbajuttatására alkalmazott biokonjugátumok szintézise és vizsgálata. (Tutor: Mező, G.; Consultant: Kőhidai, L.) (2009)    Thesis (long - in Hungarian)

 4. Lajkó Eszter: Bioaktív molekulák alapvető sejtélettani folyamatokra kifejtett hatásának vizsgálata emlős és egysejtű rendszerben (Tutor: Kőhidai, L.) (2013)    Thesis (short - in English)    Thesis (long - in Hungarian)

 5. Láng Júlia: Kis molekulatömegű szerves vízi szennyezőanyagok hatása a sejtadhézióra és migrációra (Tutor: Kőhidai, L.) (Submitted in 2013)    Thesis (short - in English)

 

     Diplome works

 1. Katona Júlia: A szignalizáció filogenezise és ontogenezise, különös tekintettel a szteroidok  membránreceptorokon kifejtett hatásaira. (BME - 1999)     Érdemjegy/Credit: jeles (5)    (Tutor: Kőhidai, L.)

 2. Dianóczky Csilla: Acetylkolin indukálta kemotaktikus válaszreakciók jellemzése egysejtű modellen. (BME - 2000)     Érdemjegy/Credit: jeles (5)    (Tutor: Kőhidai, L., Simon, Gy.)

 3. Bánky Csaba: Lektinek által indukált sejtfiziológiai válaszreakciók jellemzése egysejtű eukariota modellen. (BME - 2001)Érdemjegy/Credit: jeles (5)     (Tutor: Kőhidai, L.)

 4. Schiess, N. Effect of selection with hormones (insulin, di-iodotyrosine and histamine) on the phagocytic responsiveness of Tetrahymena.  (SU, EM - 2001)                         Érdemjegy/Credit: jeles(5)    (Tutor: Kőhidai, L.)

 5. Láng Orsolya: Kemotaktikus ligandok jellemzése eukaryota csillós modellen. (SE, ÁOK - 2002)          Érdemjegy/Credit: jeles (5)    (Tutor: Kőhidai, L.)

 6. Török Krisztina: Porcanyagcsere vizsgálatok arthritis psoriaticás betegpopulációban – az aggrecán molekula szerepe az izületi gyulladásban (SE, ÁOK - 2002)     Érdemjegy/Credit: jeles (5)    (Tutor: Koó, É., Kőhidai, L.)

 7. Skoumál Réka: Az APELIN hatásainak vizsgálata in vivo kísérletekben (ELTE - 2002)                            Érdemjegy/Credit: jeles (5)    (Tutor: Tóth, M. & Kőhidai, L.)

 8. Láng Orsolya: Mozgásanalízis vizsgálat Tetrahymena modellen. (BME - 2005)                                       Érdemjegy/Credit: jeles (5)    (Tutor: Kőhidai, L.)

 9. Birinyi Judit, Láng Júlia: Kemotaktikus drug targeting (CDT) formil-peptideket tartalmazó konjugátumokkal. Rektori pályázat (SE, GYTK -2006.)                           Minősítés/Credit: I.díj     (Tutor: Kőhidai, L.)

 10. Szabó Lajos: Optimális kemotaktikus ligandok tesztelése eukaryota modell-rendszerekben. Rektori pályázat (SE, ÁOK - 2006.)                                    Minősítés/Credit: I.díj     (Tutor: Kőhidai, L.)

 11. Lajkó Eszter: Moldvai sárkányfű (Dracocephalum moldavica) és indián dohány (Lobelia inflata) kemotaktikus hatásvizsgálata egysejtű, csillós modell-rendszerben. Rektori pályázat (SE, GYTK - 2006.)             Minősítés/Credit: II. díj     (Tutor: Kőhidai, L.)

 12. Birinyi Judit: Optimális kemotaktikus ligandok tesztelése eukarióta modellrendszerekben - Formil-peptideket tartalmazó konjugátumok, mint a kemotaktikus drog-targeting alanyai. (SE, GYTK - 2006)                                Érdemjegy/Credit: jeles (5)    (Tutor: Kőhidai, L., Láng, O.)

 13. Lajkó Eszter: Optimális kemotaktikus ligandok tesztelése eukarióta modellen - Dracocephalum moldavica és Lobelia inflata kivonatainak, és tartalmi anyagainak kemotaktikus elemzése. (SE, GYTK - 2006)      Érdemjegy/Credit: jeles (5)    (Tutor: Kőhidai, L.)

 14. Szabó Barbara: Daunomicintartalmú, polilizingerincű konjugátumok in vitro és in vivo tumorellennes hatásának vizsgálata.(ELTE - 2006)    (Tutor: Hudecz, F., Kőhidai, L.)

 15. Sáfár Orsolya: A kemotaxis matematikai modellje. (BME - 2007)    (Tutor: Kőhidai, L.)

 16. Susán Edit: Drug targeting - Its pharmacological and pharmacogenetic reflections. (SE, GYFK - 2007) Érdemjegy/Credit: jeles (5)    (Tutor: Kőhidai, L.)

 17. Sipeki Nóra: A D aminosavak kemotaxisban és sejtproliferációban betöltött szerepe és ennek biológiai, illetve klinikai vonatkozásai. Rektori pályázat (SE, ÁOK - 2008)             Minősítés/Credit: III. díj    (Tutor: Kőhidai, L., Láng, O.)

 18. Kovács Miklósné: Kalcium kimutatása egysejtűekben - Kemokinek hatása sejtek intracelluláris kalcium koncentrációjára (PTE, ETK - 2008)         Érdemjegy/Credit: jeles (5)    (Tutor: Kőhidai, L.)

 19. Hegedűs Andrea: Modell kísérletek a kemotaktikus drug-targeting (CDT) vizsgálatára – Adenokarcinóma sejtvonalak (LM2 és LM3) kemotaktikus válaszkészségének összehasonlító elemzése. (ELTE, TTK - 2008)    (Tutor: Kőhidai, L.)

 20. Simonyi Dalma: Aminosavak kemotaktikus hatásának vizsgálata egysejtű csillós modellen - Összefüggések aminosavak fizikokémiai jellege és kemotaktikus hatása közt. (BME, VBK - 2008)     Érdemjegy/Credit: jeles (5)    (Tutor: Kőhidai, L., Láng, O.)

 21. Téglás Gergely: Ritka aminosavak kemotaktikus hatásának vizsgálata csillós modellen. (BME-VBK - 2009)     Érdemjegy/Credit: jeles (5)    (Tutor: Kőhidai, L.)

 22. Bálint Mihály: Az eukarióta sejtek migrációjának vizsgálatára alkalmas módszerek fejlesztése. Felszínhez kötött molekulák haptotaktikus hatásának vizsgálata. (BME-VBK - 2009)    Érdemjegy/Credit: jó (4)    (Tutor: Kőhidai, L.)

 23. Szemes Judit Áfonya: Mono- és diszacharidok kemotaktikus hatásának vizsgálata Tetrahymena pyriformis GL. modell-sejten. (ELTE, TTK, Biológia)     Érdemjegy/Credit: jeles (5)        (Tutor: Kőhidai, L., Lajkó, E.)

 24. Mátyás Csaba, Kőhidai Zsófia: A tervezett gyógyszer-célbajuttatás modern módszerei. Rektori pályázat (SE, ÁOK - 2010) - Minősítés/Credit: I. díj    (Tutor: Láng, O., Kőhidai, L.)

 25. Simonyi Dalma: Hosszú távú beültetésre szánt orvosi eszközök felületi módosításának lehetőségei bakteriosztatikus/baktericid anyagok felhasználásával. (BME-VBK -2011)  - Minősítés/Credit: jeles (5)    (Tutor: Kőhidai, L., Láng, O.)

 26. Polgár Lívia: Thrombocyta-adhéziós folyamatok vizsgálata impedanciometriai módszerrel. (SE, ÁOK - 2011) - Minősítés/Credit: jeles (5)    (Tutor: Kőhidai, L., Soós, P.)

 27. Tóth Klaudia Ágnes: Eltérő hullámhosszúságú fénnyel történő megvilágítás hatása melanoma sejtekre etiológiai és terápiás aspektusok. Rektori pályázat (SE, ÁOK - 2011) Minősítés/Credit: III. díj    (Tutor: Láng, O., Kőhidai, L.)

 28. Polgár Lívia: A kemotaxis és sejtadhézió szerepe a thrombocyta-aggregáció patomechanizmusában – A thrombocyta-adhézió vizsgálata impedanciometriás technikával. Rektori pályázat (SE, ÁOK - 2011) Minősítés/Credit: II. díj    (Tutor: Kőhidai, L., Soós, P.)

 29. Boronkay Éva: Terápiás fehérjék új generációi. (SE, Gyógyszerkutató és -fejlesztő Szakirány - 2011) Minősítés/Credit: jeles (5)     (Tutor: Kőhidai, L.)

 30. Hajnal Ágnes: gyógyszerek célba juttatásának elve és új lehetőségei. (SE, Gyógyszerkutató és -fejlesztő Szakirány - 2011) Minősítés/Credit: jeles (5)     (Tutor: Kőhidai, L.)

 31. Imre Gábor: The utility of antibody-cytotoxic drug conjugates in cancer therapy. (SE, Gyógyszerkutató és -fejlesztő Szakirány - 2011) Minősítés/Credit: jeles (5)    (Tutor: Kőhidai, L.)

 32. Kovács Marianna: Label-free technológiák alkalmazásai a gyógyszerkutatásban. (SE, Gyógyszerkutató és -fejlesztő Szakirány - 2011) Minősítés/Credit: jeles (5)    (Tutor: Kőhidai, L.)

 33. Perényi Gábor: Metilglioxál és származékainak alkalmazási lehetősége tumorok terápiájában. (SE, Gyógyszerkutató és -fejlesztő Szakirány - 2011) Minősítés/Credit: jeles (5)    (Tutor: Kőhidai, L.)

 34. Dávid Gergely: Tumorsejtek elektromos jelének vizsgálata ECIS készülékben. (BME, BSc - 2011) Minősítés/Credit: jeles (5)    (Tutor: Láng, O.)

 35. Téglás Gergely: Ritka aminosavak kemtaktikus hatásainak jellemzése. (BME, VBK, MSc - 2012) Minősítés/Credit: jeles (5)    (Tutor: Kőhidai, L.)

 36. Slezák Sára: A fogorvosi terápiában alkalmazható hatóanyagok vizsgálata sejtbiológiai módszerekkel. (SE, FOK - 2012) Minősítés/Credit: jeles (5)    (Tutor: Kőhidai, L., Lohinai, Zs.)

 37. Slezák Sára: Oligotuftsin tartalmú kemotaktikus drug targeting ligandok hatásának vizsgálata. - Különböző klinikai betegcsoportokból származó creviculáris folyadék sejtpopulációk sejtbiológiai válaszkészségének elemzése. Rektori pályázat (SE, FOK - 2012)     -     Minősítés/Credit: II. díj    (Tutor: Kőhidai, L.)

 38. Pomázi Katalin: Natív és oligotuftsin konjugált W-S-EWS peptidek vizsgálata makrofágokon. (SE, GYTK - 2013)             Minősítés/Credit: jeles (5)    (Tutor: Kőhidai, L., Láng, J.)

 39. Tóth Klaudia: Megvilágítás hatása melanoma sejtek adhéziójára és migrációjára. (SE, ÁOK - 2013) Minősítés/Credit: jeles (5)    (Tutor: Láng, O., Kőhidai, L.)

 40. Pomázi, Katalin: Natív és oligotuftsin kötött W-S-EWS peptidek sejtélettani hatásai. Rektori pályázat (SE, GYTK - 2013)     -     Minősítés/Credit: III. díj    (Tutor: Kőhidai, L., Láng, J.)

 41. Kiss Eszter: Vízi szennyező gyógyszerhatóanyagok sejtélettani hatásainak vizsgálata eukarióta csillós modell-sejten. (BME-VBK Biomérnöki szak BSc - 2013)    (Tutor: Kőhidai, L.)

 42. Zámbó Zsófia: L-Karnozin sejtélettani folyamatokra kifejtett hatásának in vitro vizsgálata. (BME-VBK Biomérnöki szak BSc - 2014) Minősítés/Credit: jeles (5)    (Tutor: Kőhidai, L., Lajkó, E.)

 43. Haluzsán Laura: A parodontális és szájüregi daganatos betegségek hatása a creviculáris folyadék sejtes és nem sejtes elemeinek összetételére - A nyál hatásának impedimetriai vizsgálata epithélsejteken. (SE, FOK - 2014) - Minősítés/Credit: jeles (5)    (Tutor: Kőhidai, L.)

 44. Kőhidai Zsófia: Az impedimetria alkalmazása a modern sejtélettani vizsgálatok csoportjában - Fogászatban használt öblögető szerek hatása humán gingiva epithél sejten. Rektori pályázat (SE, FOK - 2015)     -     Minősítés/Credit: II. díj    (Tutor: Láng, O., Kőhidai, L.)

 45. Mércz, Kitti: Daunorubicint és doxorubicint tartalmazó GnRH-III konjugátumok összehasonlító vizsgálata BeWo choriocarcinoma sejtvonalon. (SE, ÁOK - 2015)     -    Minősítés/Credit: jeles (5)    (Tutor: Lajkó, E, Pállinger, É., Kőhidai, L.)

 46. Mércz, Kitti: GnRH-III alapú gyógyszerszállító rendszerek tumorellenes hatásának vizsgálata BeWo choriocarcinoma sejtvonalon. Rektori pályázat (SE, ÁOK - 2015)     -     Minősítés/Credit: Rektori Dícséret     (Tutor: Lajkó, E, Pállinger, É.)

 47. Karakai Sára Anna: Felszíni szennyvizekben megjelenő gyógyszerek és gyógyszermaradványok kimutatása csillós eukarióta modell-rendszerben (SZIE - 2015) - Minősítés/Credit: jeles (5)    (Tutor: Kőhidai, L., Lajkó, E.)

 48. Spring, Sarah: Effects of the GnRH Based Drug Targeting Conjugates on the Underlying Processes of Tumor Progression. - Investigation of the Molecular Biological Background of the Tumor Cell Responses. (Erasmus Report, Hochschule Kaiserslautern, University of Applied Sciences/Chemotaxis Res. Gr., Department of Genetics, Cell- and Immunobiology, Semmelweis University, 2015.) - Minősítés/Credit: 1.0 (range: 1.0 = best)    (Tutor: Lajkó, E., Kőhidai, L.)

 49. Spring, Sarah: Comparative Cell and Molecular Biological Study of Different GnRH-III Based Targeting Conjugates in Melanoma Cells. (Bachelorarbeit, Hochschule Kaiserslautern, University of Applied Sciences/Chemotaxis Res. Gr., Department of Genetics, Cell- and Immunobiology, Semmelweis University, 2016.)    (Tutor: Lajkó, E., Kőhidai, L.)

 50. Auth Adrienn: Fogkrémek egyes komponenseinek vizsgálata a crevicularis folyadék egyes komponensei és gingivalis epithel sejtek, mint a prevenció célsejtjeinek alkalmazásával. Szakdolgozat (SE, FOK - 2016) - Minősítés/Credit: jeles (5)    (Tutor: Kőhidai, L.)

 51. Kőhidai Zsófia: Az impedimetria alkalmazása a modern sejtélettani vizsgálatok csoportjában - Fogászatban használt öblögető szerek hatása humán gingiva epithél sejten. Szakdolgozat (SE, FOK - 2016)     -     Minősítés/Credit: jeles (5)    (Tutor: Láng, O., Kőhidai, L.)

 52. Juhász Roland: A Parkinson-kór korszerű szemlélete, motoros és nem-motoros tünetei, a korai diagnózis jelentősége. (Eszterházy Károly Főiskola, TTK, Biológiai Intézet,  Állattani Tanszék - 2016) -     Minősítés/Credit:     (Tutor: Kőhidai, L.)

 53. Fodor Bence László: Kinureninek az emlősök agyában. (Eszterházy Károly Főiskola, TTK, Biológiai Intézet,  Állattani Tanszék - 2016) -     Minősítés/Credit:     (Tutor: Kőhidai, L.)

 54. Takács Angéla: Bortezomib tumor ellenes hatásának vizsgálata vitaminokkal kombinációban. (SE, GYTK - 2017) - Minőstés/Credit: jeles (5)    (Tutors: Láng, O., Lajkó, E., Kőhidai, L.)

 55. Kovács Zsombor: Peptid hormonokkal kiváltott hormonális imprinting vizsgálata Tetrahymena pyriformis modell-sejten. (SE, GYTK - 2018) - Minőstés/Credit: jeles (5)    (Tutors: Lajkó, E., Kőhidai, L.)

 56. Kovács Zsombor: GnRH peptidek hormonális imprintinget kiváltó hatásának összehasonlító vizsgálata. Rektori pályázat (SE, GYTK - 2018) - Minősítés/Credit: II. díj    (Tutor: Lajkó, E., Kőhidai, L.)

 57. Hamada, Michika: Molecular evolution of CCL2 chemokines - Investigations of chemotactic ability of 47R, 72K and 89H pentapeptide libraries in Tetrahymena model-cell. (SU, EM - 2019)    Érdemjegy/Credit: jeles(5)    (Tutor: Kőhidai, L.)

 58. Tziakouri, Antria: The phylogenetic background of neurotransmitters in the unicellular organism Tetrahymena pyriformis. (SU, EM - 2019)    Érdemjegy/Credit: jeles(5)    (Tutor: Kőhidai, L.)

 59. Kiss-Jakab Gábor: Gyógyszer-célbajuttatás peptid alapú konjugátumok segítségével. (SE, GYTK - 2019)   Érdemjegy/Credit: jó (4)    (Tutor: Lajkó, E.)

 60. Balázs Emese: Katalin Fogászatban alkalmazott gyógyszerek és gyógyhatású készítmények sejtadhézióra és migrációra kifejtett hatásai. (SE, FOK - 2019) - Minősítés/Credit: jeles (5)    (Tutor: Kőhidai, L.)

 61. Kalabay M. Investigation of tumor inhibitory effects of novel tamoxifen derivatives on different tumor cell types. Rektori pályázat (SE, ÁOK - 2019) - Minősítés/Credit: II. díj    (Tutor: Kőhidai, L., Pállinger, É., Láng, O.)

 62. Szász Zs. A TIC-10 molekula és származékának vizsgálata pancreas tumor-sejtvonalon. Rektori pályázat (SE, GYTK - 2021) - Minősítés/Credit: III. díj    (Tutor: Takács A., Kőhidai, L.)

   

   
   
   

   

    Other works

    Szabó Nikolett: Parkinson kór (A KutDiák VIII. Esszépályázat - 2010) I. díj     (Tutor: Kőhidai, L.)

 

3BACK